konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia: Mgr Anna M. Piechówka

 

Termin zajęć: poniedziałek 12.30 - 14.10

 

Miejsce zajęć: GG 13


Opis zajęć: Celem konwersatorium jest omówienie zagadnień związanych z wizualną sferą sztuki teatru od projektu do realizacji (przestrzeń, światło, kostium, dekoracja, rekwizyt, aktor w przestrzeni i kostiumie) oraz wykształcenie umiejętności czytania dokumentacji ikonograficznej: jej analizy i interpretacji niezbędnych w pracy teatrologa. Ponadto zajęcia te mają charakter przyuczenia teoretyczno - praktycznego do wykonywania własnych projektów scenograficznych.

 

Program zajęć: podstawowe komponenty wizualnej sfery sztuki teatru (przestrzeń, światło, dekoracje, kostium teatralny, rekwizyty) * inspiracja - model - znaczenie wizualne * od projektu do realizacji (projekt scenograficzny, makieta, fotografia teatralna, zapis video, plakat teatralny) * źródła dla ikonografii teatralnej * analiza i interpretacja ikonografii teatralnej.

 

Wybrana literatura:
Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska [album], Warszawa 1983;
Tenże, Współczesna scenografia polska [aneks interpretacyjny i bibliograficzny do albumu],Warszawa 1984.;
K. Braun, Przestrzeń teatralna, Warszawa 1982;
P. Mitzner, Teatr światła i cienia, Warszawa 1987;
J. A. Zieliński, O widzeniu artystycznym, Warszawa 1966;
R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 19778;
Pejzaże polskiej sceny XX wieku. Polskie wystawy na Praskim Quadriennale'99. Katowice 1999;
Kijowski T., Chwyt teatralny (zarys instrumentalnej teorii teatru), Kraków 1982;
Pleśniarowicz K.: Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego. Kraków 1996;
Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1996;
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2004;
The Magic of Theatrical Space, Poland, Quadriennial of Theatre Design and Architecture, Prague 1995; Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wybór i opr. J. Degler, Wrocław 1976;
Wickham G., A History Of the Theatre, Phaidon Press, London 1992;
The Cambridge Guide To Theatre, Martin Banham, Cambridge University Press 1995;
Stagecraft, The Complete guide To Theatrical Practice, Edit. Trevor R. Griffiths, Phaidon Press, Oxford 1990;
Pavis S., Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002;
Frankowska B., Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003;
Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr widowisko, Red. M. Fik, Warszawa 2000;
Labirynty polskiego teatru. .Polskie wystawy na Praskim Quadriennale Scenografii i Architektury teatralnej, Katowice 2003; ;
publikacje Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach;
katalogi wystaw scenograficznych; „Format" nr 1-4/1994 (numer poświęcony scenografii);
wybrane numery „Sceny", "Teatru"(zdjęcia ze spektakli)

 

Zaliczenie: Na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:21 - Mariusz Lach