Aktualności

Europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Caritas Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają na konferencję naukową pt. Skazani na ubóstwo, która odbędzie się
8 października 2010 r., w godz. 11.00 - 16.00 w gmachu Senatu RP (sala nr 217).

Konferencja pod honorowym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski J.E. abp. Józefa Michalika

Uczestnictwo w konferencji należy potwierdzić do 5 października 2010 r. e (e-mail: konferencja@nw.senat.gov.pl, tel. 22 694 91 80).

PROGRAM

10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Otwarcie konferencji
senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
ks. abp dr Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska
ks. prof. Erny Gillen, prezydent Caritas Europa
ks. prof. Mirosław Kalinowski, dziekan Wydziału Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Część I. OBSZARY BIEDY

11.30 Rodzaje biedy i ich przyczyny, prof. Zofia Kawczyńska-Butrym (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
12.00 Wielowymiarowe skutki ubóstwa, prof. Brunon Hołyst (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
12.30 -13.15 Przerwa

Część II. KAPITAŁ ZAPOBIEGAJĄCY UBÓSTWU

13.15 Zasoby państwa, Jarosław Duda (sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
13.35 Zasoby społeczności lokalnych, prof. Stanisław Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
13.55 Zasoby Kościoła, ks. dr Leon Szot (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
14.15 Zasoby rodzinne, ks. prof. Mirosław Kalinowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
14.35 Zasoby podmiotowe, prof. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

15.00 Prezentacja publikacji Skazani na wykluczenie!?
prof. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr Joanna Chwaszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. prof. Mirosław Kalinowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

15.30 Podsumowanie konferencji
ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska
senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej