Katedra Pedagogiki Rodziny
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

i
Fundacja Aktywni Rodzice
zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej

 

Wartość życia a wychowanie

W 20 - tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II

Evangelium vitae

 

 

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać …” (Evangelium vitae)

 

Lublin, 25.03.2015

 

 

 

                   

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad wartością życia w perspektywie wychowania. Dwadzieścia lat od ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, to czas intensywnych przemian dotyczących bezpośrednio człowieka i podstawowych środowisk jego życia.

 

Wartość życia ludzkiego w obliczu współczesnych transformacji jest niezmienna, chociaż bywa zagrożona. Jubileusz encykliki zachęca do przywołania nauczania papieskiego i jest inspiracją do analizy problematyki wychowawczej w obszarze wartości ludzkiej egzystencji z uwzględnieniem dokonujących się przemian.

 

Zachęcamy Państwa do wspólnej analizy i dyskusji nad problematyką wychowania w odniesieniu do wartości życia. Namysł pedagogiczny nad tymi zagadnieniami wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Do udziału w konferencji zapraszamy więc nie tylko pedagogów, lecz także filozofów, teologów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką w wymiarze teorii i praktyki edukacyjnej.

 

Zaplanowane zagadnienia zaczerpnięte zostały z encykliki papieża Jana Pawła II Evangelium vitae. Proponujemy następujące bloki tematyczne:

 

  1. Wychowanie osoby ludzkiej – jej wartość i godność
  2. Rodzina jako „sanktuarium życia”
  3. Wartość życia ludzkiego w okresie prenatalnym
  4. Wartość życia ludzkiego w starości i cierpieniu
  5. Zagrożenia wartości życia w różnych etapach życia

 

 

 

Komitet Naukowy

 

dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

prof. dr hab. Jadwiga Izdebska UB

prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ Akademia Ignatianum

prof. dr hab. Marian Nowak KUL

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht UŚ

dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW

dr hab. Dorota Kornas – Biela, prof. KUL

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

dr hab. Janusz Miąso, prof. UR

dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr

dr hab. Teresa Olearczyk, prof. Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

 

 

Komitet Organizacyjny                               Sekretariat

Dr hab. Danuta Opozda                                Magdalena Leśniak

Dr hab. Barbara Kiereś                                  Patrycja Leśniak

Dr Magdalena Parzyszek                               Justyna Marcinkowska

Emilia Mulawa

 

 

 

Koszt uczestnictwa

200 zł. pln

100 zł. pln dla studenta doktoranta

opłata obejmuje przerwę kawową, obiad, materiały konferencyjne oraz publikację monografii naukowej

 

Ważne terminy 

do 28.02.2015r. przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa

do 28.02.2015r. wniesienie opłaty konferencyjnej na konto BANK PEKAO SA

68 1240 1503 1111 0010 3861 7952 z dopiskiem opłata konferencyjna

 

do 15.03.2015r. przesłanie programu konferencji

do 30.04.2015r. przesłanie tekstu do publikacji

 

Karty uczestnictwa oraz teksty do publikacji prosimy przesyłać na adres:

evangeliumvitae2015@gmail.com

 

 

 

 

 

Patronat:

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018, godz. 15:14 - Justyna Marcinkowska