FAQ – jak obecnie działa uniwersytet?

(lista będzie aktualizowana)

 

 • Do kiedy obowiązuje odwołanie zajęć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej obowiązuje nie krócej niż do 30 września maja br.

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora KUL z 21 maja 2020 r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów odbywa się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej KUL, platformie e-KUL, mailami kierowanymi na adresy kul-owskie oraz w mediach społecznościowych.

 

 • Czy w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych pracują dziekanaty?

Tak, ale staramy się ograniczać kontakty i przyjęcia interesantów do minimum. Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

 • Czy w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych czynne są biblioteki, biblioteka główna?

Wszystkie czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL od 11.03.2020 r. pozostają zamknięte do odwołania. 

 

Od 20 kwietnia przywrócona została możliwość zamawiania książek do Wypożyczalni, która jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1530.

Prosimy o zamawianie tylko materiałów niezbędnych do realizacji celów naukowych. Każdy zamawiający dostanie informację drogą mailową o konkretnej godzinie realizacji zamówienia książek i ich możliwości odbioru oraz instrukcji postępowania podczas wizyty w Bibliotece.

 

Od 20 maja można również dokonywać zwrotów książek zgodnie z następującymi zasadami:

 

 • książki zwracamy samodzielnie, czytnikiem do kodów kreskowych ostawionym na stojaku;

 • książki zwrócone w systemie odkładamy do przeznaczonego do tego celu pojemnika, by mogły odbyć kwarantannę;

 • prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych;

 • zapraszamy do wejścia bocznego bezpośrednio do Wypożyczalni;

 • do pomieszczenia wchodzimy po jednej osobie.

 

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie, poprzez e-mail oraz od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 przez czat dostępny na stronie Biblioteki

 

Wypożyczalnia: 81 445 31 25

Sekretariat: 81 445 31 49

adresy e-mail

 

Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biblioteki.

 

 • W jaki sposób złożyć wniosek o zapomogę lub stypendium?

 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w komunikacie Prorektora ds. studentów. Zapraszamy do zapoznania się. 

 

 • Czy czynna jest hala sportowa KUL?

Tak. Hala sportowa oraz tenisowa  KUL są dostępne dla użytkowników. Zamknięta nadal pozostaje siłownia. 

 

 • Czy studenci pochodzący z zagranicy mogą na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych wrócić do domów?

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL par.1 ust.5 "Pracownikom i studentom, w tym pochodzącym z zagranicy, zaleca się pozostanie w dotychczasowym miejscu pobytu" - czyli jeśli student lub pracownik przebywa w Lublinie zalecamy (czytaj: prosimy) o pozostanie w Lublinie. Wyjazd nie jest zabroniony, ale w przypadku wyjazdu, a następnie powrotu do Lublina należy zastosować się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych i Zarządzenia Rektora KUL (w praktyce oznacza to, że osoba wracająca do Lublina przez 14 dni nie może przebywać w obiektach KUL).

 

Aktualizacja: Do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Międzynarodowy transport lotniczy i kolejowy, został zawieszony a powracające do Polski z zagranicy osoby, w tym nasi studenci, po wjeździe do Polski będą zobowiązani do 14 dniowej kwarantanny. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z obowiązku kwarantanny zostali zwolnieni studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej, którzy przybywają w celu pobierania nauki w Polsce.

Kara finansowa za złamanie obowiązku kwarantanny wynosi 30 tys. zł. Mieszkańcy domów studenckich przed powrotem powinni skontaktować się z administracją domów studenckich (Piotr Szelest +48 505 176 939).

 

 • Jakie narzędzie do e-learningu jest używane i gdzie je można znaleźć?

Zachęcamy do korzystania z platform Office 365 oraz Moodle, poczty elektronicznej oraz platform i narzędzi ogólnodostępnych np. Skype, Messenger itp.

 

Aktualizacja: Na e-kul dostępne są już najnowsze aktualności dotyczące narzędzi do nauczania zdalnego, przygotowanych przez DTI oraz informacje na temat kursu: Projektowanie i prowadzenie zajęć w formie kursów online, przygotowanego przez UCRK. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

 

 • Co z wyjazdami w ramach programów takich jak MOST, Erasmus itp.?

Wyjazdy studentów i doktorantów, wynikające lub związane z tokiem studiów lub odbywaniem kształcenia, a także z realizacją projektów niezależnie od źródła finansowania zostały wstrzymane do odwołania.

 

 • Czy możliwy jest udział w konferencjach?

Do odwołania został również wstrzymany udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów KUL.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020, godz. 17:20 - Katarzyna Bojko