25 września 2017 roku

 poniedziałek

Z fizycznego punktu widzenia...

25-09-2017 8:00

10:00

Proste i efektowne eksperymentowanie. Podczas pokazu zaprezentowany zostanie szereg interesujących doświadczeń z fizyki.

Poszukiwanie mądrości

25-09-2017 09:00

Czy słyszałaś/słyszałeś kiedyś o Sokratesie, Pitagorasie, Kartezjuszu, Pascalu, Leibnizu i innych? Czy wiesz, że filozofia pozwala odkryć największe tajemnice świata? Czy wiesz, że poszukiwanie mądrości to najlepsza przygoda? Zapraszamy! Ten projekt jest przeznaczony właśnie dla Ciebie! Czekają Cię interesujące pogadanki i prezentacje postaci, na których mądrości opiera się cała nasza cywilizacja. Nie czekaj, odważ się myśleć! Dołącz do projektu a poznasz wielkich i mądrych ludzi.

Ignorantia iuris nocet - poznaj swoje prawa i obowiązki

25-09-2017 09:00

Nieznajomość prawa szkodzi. Zapraszamy więc  na prezentację  podstawowego katalogu zasad i poznania praw i obowiązków przysługujących młodemu człowiekowi zarówno w relacjach szkolnych, jak i w życiu codziennym.
 

Formy ewidencji podatkowej wczoraj i dziś

25-09-2017 10:00

Warsztaty "Formy ewidencji podatkowej wczoraj i dziś" mają za zadanie porównanie tradycyjnych i nowoczesnych form ewidencji wymaganej przez prawo podatkowe. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane techniki ewidencji: - środków trwałych i wyposażenia - czasu pracy, - towarów, - przebiegu samochodów, - przychodów i rozchodów (PKPiR) w formie tradycyjnej (tabelarycznej na wydrukach) oraz nowoczesnej - za pomocą programów do uproszczonej rachunkowości. W czasie omawiania zasad zostaną podane także podstawy prawne.

Urządzenia i narzędzia do przeprowadzania tortur

25-09-2017 10:00

Tortury- celowe zadanie komuś bólu fizycznego lub psychicznego w okrutny sposób. Stosowanie tortur miało miejsce już od starożytności. Narzędzia tortur – to różnego rodzaju urządzenia, które służyły do zadawania bólu podczas tortur. Najczęściej stosowane były przez katów, którzy byli specjalnie przeszkoleni w kierunku efektywnego ich wykorzystania. Uczestnicy projektu będą mogli obejrzeć przygotowaną prezentację multimedialną.

Archeologia prawna

25-09-2017 11:00

Archeologia prawna – nauka historycznoprawna. Zajmuje się wyszukiwaniem i badaniem: 1) obiektów materialnych, które posiadały w przeszłości prawnie ustalony charakter usługowy w stosunku do funkcji stanowienia i realizowania norm prawnych; 2) atrybutów, znaków i symboli prawnych; 3) form rytuału prawnego o charakterze symbolicznym.

Zbiory Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli

25-09-2017 12:00

Wycieczka po Bibliotece WZ KUL.
Zwiedzający będą mieli okazję poznać pracę bibliotekarza „od kuchni” docierając do najbardziej skrytych miejsc budynku, na co dzień dostępnych tylko dla pracowników biblioteki. Przedstawione zostaną także najnowsze technologie wspomagające pracę bibliotekarzy oraz ułatwiające korzystanie z biblioteki. Będzie można zobaczyć najciekawsze książki zgromadzone w bibliotece m.in. encyklopedię Brytanica, czy książkę przepisaną na maszynie w czasie kiedy papier był reglamentowany, na pewno  coś ciekawego J
Dla młodszych dzieci przewidujemy zajęcia praktyczne  np. opracowanie książeczki pod względem formalnym i rzeczowym (pieczętowanie, naklejanie nalepek).   Serdecznie zapraszamy.

Naukowy zawrót głowy - przegląd najciekawszych doświadczeń fizycznych

25-09-2017 12:00

13:00

15:00

W ramach projektu zaprezentowany zostanie szereg interesujących doświadczeń pokazowych z fizyki.

Zasady „savoir-vivre” w komunikacji e-mailowej

25-09-2017 12:00

W prowadzeniu korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej należy stosować takie same zasady etyki i „savoir-vivre”, jakie obowiązują w komunikowaniu drogą tradycyjną. Oczywiście kanał komunikacyjny nie jest ten sam, jednak zwyczajowe przywitanie, treść właściwa komunikatów czy zwroty grzecznościowe stosowane w ich zakończeniu, stanowią podstawowe minimum, które powinno znaleźć się w „elektronicznych listach” – szczególnie – gdy mowa o wymianie komunikatów formalnych.

Styl życia współczesnej młodzieży polskiej

25-09-2017 12:00

Świat i życie się zmienia, więc młodzież również jest inna. Jakim przemianom uległo kilka ostatnich pokoleń  młodzieży w Polsce? Jak zmienia się styl życia młodych Polaków, ich system wartości, najważniejsze cele życiowe?
Czy młodzież jest coraz lepsza czy gorsza?
Przekonaj się sam! Poznaj argumenty, fakty naukowe do dyskusji ze starszymi. 

Prawdziwe studiowanie zaczyna się tam, gdzie Google nie wie o co chodzi

25-09-2017 13:00

Studiowanie oznacza nabywanie wiedzy w sposób krytyczny, dociekanie prawdy naukowej poprzez refleksyjny odbiór treści z różnych źródeł, umiejętność logicznego rozumowania oraz konfrontacji wielu (niekiedy odmiennych) stanowisk. Dla jednych studiowanie stanowi wspaniałą przygodę opartą na poznawaniu świata z perspektywy dotąd nieznanej (naukowej), dla innych oznacza zebranie w indeksie pozytywnych ocen i zaliczenie kolejnego roku akademickiego. Celem wykładu jest pokazanie prawidłowego i mylnego podejścia do studiowania oraz konsekwencji obu wyborów dla człowieka. Ważnym punktem będzie podjęcie problemu studiowania "na skróty", poprzez nadużywanie wyszukiwarek internetowych w realizacji zadań wynikających z roli studenta.

Wagary – forma sprzeciwu

25-09-2017 16:00

Wagary – desperacka próba obcowania z wolnością, polegająca na uniknięciu gościnnych i opiekuńczych progów szkoły. Szczególnie popularne wśród uczniów liceum, traktowane jako wybawienie w mękach. Zjawisko przybiera szczególną częstotliwość w okresie wiosennym.
 Stanowi jedną z istotnych przyczyn niedostosowania społecznego.
Porozmawiajmy o tym!

Uzależnienia cywilizacyjne

25-09-2017

17:00

Współczesny świat oddaje nam do dyspozycji szereg udogodnień i ułatwień, a także przedstawia szeroką ofertę rozrywki, związaną z tzw. życiem w wirtualnym świecie. Nie zdajemy sobie jednak często sprawy z tego, że nadmierne obcowanie z komputerem, grami, Internetem i opieranie na tym swojej codzienności może i często skutkuje poważnym problemem.
Wielu młodych ludzi z zaburzonym obrazem samego siebie, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, czuje się w komputerowym świecie bezpiecznie. Wszyscy są tu sobie równi, nie ma dyskryminacji, a jedynym kryterium wartości jednostki jest sprawność poruszania się w sieci. Internet, który niesie szybki i tani kontakt z całym światem oraz zapewnia wszechstronny przepływ informacji, dla niektórych użytkowników staje się nałogiem i prowadzi do zaburzeń w kontaktach z otoczeniem.
Zapraszam na spotkanie i rozmowę  w realu! 

 26 września 2017 roku

 wtorek

Współczesne uzależnienia: napoje energetyzujące, dopalacze, leki

26-09-2017 10:00

We wspóczesnym świecie coraz częściej słyszy się o nowych formach uzależnień. Należą do nich m.in. uzależnienie od napojów energetyzujących (potocznie zwanych „energetykami”), psychoaktywnych środków zastępczych (tzw. dopalaczy), imitujących działanie narkotyków oraz leków (nadużywanych przez nas).
Przekażemy cenne  informacje na temat nowych form uzależnień, z którymi spotyka się dziś człowiek funkcjonujący w okowach społeczeństwa masowego, szybkiej zmiany społecznej i wszechobecnej kultury masowej, pokażemy, jak bronić się przed tymi niebezpieczeństwami i uzależnieniami, wobec których nie musimy być bezbronni.

Życie w milczeniu – co w nauce nowego o mutyzmie…

26-09-2017 10:00

Mutyzm jest to zaburzenie wieku dziecięcego, charakteryzujące się stałą niemożnością mówienia w wybranych sytuacjach społecznych (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole), pomimo mówienia w innych sytuacjach.
W dzisiejszych czasach wzrasta liczba dzieci obarczonych mutyzmem. Warto więc przybliżyć jego istotę i patomechanizm. Poza tłem etiologicznym, pokażemy różne oblicza mutyzmu oraz sposoby konwencjonalnego, jak i nietypowego zwalczania tego zaburzenia w komunikacji

Przeobrażenia w życiu rodzinnym: między tradycją a nowoczesnością

26-09-2017 11:00

Współczesna rodzina z jednej strony nie jest taka sama, jak była w przeszłości. Przemianie ulegają m.in.  struktura, funkcje, liczebność rodziny. Jednak, jak wskazują od lat prowadzone badania, dążenie do zapewnienia sobie udanego, szczęśliwego życia rodzinnego stanowi dla nas najważniejszą wartość życiową - ważniejszą od kariery, sukcesów zawodowych, wysokich zarobków czy nieskrępowanej niczym wolności osobistej. Rodzina się zmienia, tak jak zmieniają się czasy, w których żyjemy, ale sens j ej istnienia stanowi o naszym sensie życia.

Jak komunikować się z chorym ze stwardnieniem bocznym zanikowym?

26-09-2017 11:00

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich mięśni ciała, a w konsekwencji do śmierci.
Chorobie towarzyszą poważne problemy w komunikacji werbalnej. Pacjenci pomimo braku ograniczeń w zakresie funkcji poznawczych mają poważne ograniczenia w komunikacji słownej. W skrajnych wypadkach mowa nie może być w ogóle nadawana. Projekt pokazuje możliwości zastosowania nowości technicznych w komunikacji z chorym z SLA.

Protest songs

26-09-2017 11:00

Amerykańskie protest songi mają swoje źródło w pieśniach czarnych niewolników amerykańskiego południa ale prawdziwy rozkwit przypada na wojnę w Wietnamie i erę hipisowską. Protest songi zawsze były manifestacją niezgody społecznej na niesprawiedliwość, wojnę, biedę, dyskryminację rasową lub polityczną. To pieśni stworzone spontanicznie, stad są łatwe w odbiorze. Od Woodiego Gurthie i Peta Seegera po Boba Dylana, Pink Floydów a nawet Michaela Jacksona i Paula McCartneya czy Sinead O'Connor. Nawet my, Polacy nie oparliśmy się temu nurtowi, czego przykładem jest Czesław Niemen czy Jacek Kaczmarski.
Wykład z muzyką w tle wprowadzi nas w odpowiedni nastrój, aby spróbować zaprotestować razem w Bobem Dylanem czy Michaelem Jacksonem. Na zakończenie uczniowie mogą sprawdzić jak są przygotowani do matury (słuchanie ze zrozumieniem).

Das Land der Schokolade. Der Film als Sprechanlass. Kraj czekolady - film i rozmowa o Szwajcarii

26-09-2017 12:00

Warsztaty językowe (poziom A2) po obejrzeniu krótkiego filmu o Szwajcarii. Najważniejsze skojarzenia: góry, czekolada, sery, Wilhelm Tell, Albert Einstein, banki, neutralność ..... Dlaczego Szwajcaria jest tak bogata? Wyspa dobrobytu w Europie. Co się do tego przyczyniło? Die Schweiz ist eine Wohlstandsinsel in Europa. Glück, Geographie, Fleiss und kluge Politik haben dazu beigetragen. Doch die Wohlstandsinsel wird ohne permanente Anstrengung nicht überleben.

Ochrona dóbr osobistych w Internecie

26-09-2017 15:00

Zapraszamy na multimedialną prezentację nt. zagrożeń prywatności w internecie i naruszania praw jednostki w globalnej sieci połączeń.
 

 27 września 2017 roku

 środa

Skuteczna komunikacja

27-09-2017 10:00

Nietypowe, ale bardzo skuteczne warsztaty z komunikacji. SKUTECZNEJ, tzn. osiągającej cel zamierzony przez mówiącego, a nie dokładnie odwrotny :) Będzie o słuchaniu czworgiem uszu (koncepcja von Thuna), "zarażaniu emocjonalnym" i innych odkryciach współczesnej nauki, a przede wszystkim jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.
Forma warsztatowa zajęć pozwoli uczestnikom "poczuć różnicę" w komunikacji autorytarnej i komunikacji respektującej potrzeby. Treści będą przekazane bardzo przystępnie, z przykładami dobranymi do danej grupy wiekowej .
Tym bardziej zapraszam grupy, np. klasy szkolne :)

Planszowe gry biblijne

27-09-2017 10:00

Strategiczne i towarzyskie gry planszowe stają się coraz bardziej modne. Grywasz w strategiczne lub batalistyczne gry planszowe? A może chciałbyś stworzyć taką grę? Strategiczne gry planszowe to coś dla Was! Można nie tylko dowiedzieć się wiele o historii, ale również rozwinąć swoje umiejętności planowania oraz strategicznego i logicznego myślenia! Czy wiesz, że Historia Zabawienia zapisana w Biblii jest historią Narodu Wybranego, w której Izraelici toczyli nieraz ciężkie boje o swoją wiarę i swoją wolność? W tych zmaganiach nie raz przyszło im mierzyć się z tak poważnymi przeciwnikami jak państwo egipskich faraonów, Asyria czy Babilonia. Zapraszamy na ciekawe opowieści historii Biblijnych oraz warsztaty, na których razem stworzymy interesującą grę.

Globalizacja- nowy wspaniały świat czy świat na rozdrożu?

27-09-2017 10:00

Współczesną rzeczywistość kształtują w znacznej mierze procesy globalizacji: bezgraniczny przepływ różnych elementów materialnego i duchowego życia społeczeństw - wiedzy, informacji, idei, technik, kapitałów, osób, dóbr, usług - prowadzący do głębokich przemian, zachodzących we wszystkich wymiarach współczesnego świata. Część badaczy, czy ludzi żyjących w zglobalizowanym świecie patrzy na to zjawisko z dużą dozą sceptycyzmu, inni widzą w nim swoiste lekarstwo na problemy współczesnego świata. Tymczasem ocena, do jakiej grupy – szans czy zagrożeń – należy zakwalifikować daną zmianę wywołaną procesami globalizacji, nie jest prostym zadaniem.

Bezpieczeństwo osobiste w kontekście sekt

27-09-2017 11:00

Omówione zostaną formy werbunku stosowane przez sekty. Pogrupowane zostaną one w następujące kategorie: metody wpływu emocjonalnego, metody kamuflażu, metody autorytetu. Da to słuchaczom ogólny pogląd na tytułowy temat, a jednocześnie przekaz będzie miał walor profilaktyczny.

Rozwiązywanie konfliktów

27-09-2017 11:00

Czym jest konflikt? dlaczego nie jest zły?! jak można i dlaczego należy "zarządzać konfliktem? jak skutecznie i bez zbędnych kosztów (także emocjonalnych!) wychodzić z konfliktu? dlaczego warto drugiej stronie pozwolić "zachować twarz"? dlaczego "mediacja czyni cuda"?
Do posłuchania, przećwiczenia i wykorzystywania w życiu - serdecznie zapraszam J

Zwiedzanie laboratorium wytrzymałości materiałów

27-09-2017 12:00

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość obejrzeć laboratorium badawcze wytrzymałości materiałów w budynku Inżynierii Materiałowej KUL. Laboratorium to jest wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą taką jak: twardościomierz, maszyna wytrzymałościowa czy młot wahadłowy. Podczas spotkania omówiona zostanie zasada działania ww. urządzeń oraz zostaną przeprowadzone przykładowe eksperymenty.

Niezwykły mikro – świat

27-09-2017 13:00

Od dawien dawna ludzie interesują się w jaki sposób "działa" świat. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku ludzie odkryli już wszystko i poznali naturę świata. Nic bardziej mylnego. Wciąż bardzo wiele zjawisk budzi żywe zainteresowanie i kontrowersje wśród badaczy. Obecnie poważnie rozważa się teorie, które jeszcze nie tak dawno były jedynie fantazją stworzoną na potrzeby literatury. Jedną z ciekawszych dziedzin jest mechanika kwantowa - teoria wyjaśniająca procesy zachodzące w bardzo małej skali (niewidocznej dla oka). Podczas spotkania poznamy część z tych zdumiewających zjawisk co z pewnością pozwoli słuchaczom zastanowić się jak niezwykły i zadziwiający jest otaczający nas świat.

Bezpieczeństwo drogowe a jednostka

27-09-2017 15:00

Jeśli chcesz poznać pojęcie bezpieczeństwa drogowego, jeśli chcesz poznać status jednostki w zakresie bezpieczeństwa drogowego, jeśli chcesz poznać (w zarysie) skomplikowany aparat ustrojowy (administrację drogową) ten wykład jest dla Ciebie.
Proponowany wykład wpisuje się w edukację prawną dla społeczeństwa, dzięki czemu słuchacze mogą poszerzyć swój zasób wiedzy w tym zakresie.

Mnogość zadań, mnogość administracji. O strukturze administracji publicznej

27-09-2017 16:00

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda procedura wyodrębnienia zadania do realizacji przez administrację publiczną – aparat wykonawczy państwa, jeśli chcesz poznać (w zarysie) model polskiej administracji publicznej, jeśli chcesz być świadomym obywatelem, potrafiącym identyfikować relacje pomiędzy człowiekiem a państwem, ten wykład jest dla Ciebie.  Proponowany wykład ma za zadanie podnieść świadomość prawną w społeczeństwie, ale też ma za zadanie przedstawić administrację publiczna jako logiczny aparat instytucjonalny, którego podstawowym celem jest służba człowiekowi.

Samorząd terytorialny w Polsce. Historia i współczesność

27-09-2017 16:00

Dotychczasowe doświadczenia dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce od roku 1990 pokazują, że spełnia on istotną rolę w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Zarazem jako podstawowa instytucja zdecentralizowanej władzy państwowej jest ściśle powiązany z wieloma dziedzinami życia społecznego, politycznego i gospodarczego mieszkańców. Analiza doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego w latach 1990-2017 ukazuje jego znaczenie prawno-politycznego i społeczno-gospodarczego w demokratycznym państwie, jego rolę w realizacji zadań publicznych oraz określenie kierunków i tendencji rozwojowych. Zapraszam wszystkich którym bliska jest problematyka organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym

27-09-2017 17:00

Organizacje pozarządowe jako forma samoorganizacji społecznej odgrywają istotną rolę w procesach aktywizacji społecznej, budowy społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych. Zapraszam do dyskusji i analizy znaczenia instytucji III sektora we współczesnym społeczeństwie.

Pomoc społeczna w Polsce - doświadczenia i perspektywy

27-09-2017 18:00

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ukierunkowania jest na wsparcie osób i rodzin mających trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb w oparciu o własne zasoby i możliwości. Zaprezentuję zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce, a wspólnie zastanowimy się nad perspektywami tej formy wsparcia na przyszłość.

PIKNIK NAUKOWY

29 września 2017 roku

piątek

 

Polska kultura narodowa - pieśń i taniec - pokaz i nauka

29-09-2017 12:00

Projekt zawiera prezentacje w wykonaniu dzieci młodzieży. W pokazie weźmie udział 70 osób. Naukę poprowadzą wybitni choreografowie tańców polskich przy akompaniamencie muzycznym. Nauka śpiewu połączona będzie z ruchem tanecznym. Ukazane zostaną polskie tańce narodowe, ich podstawowe elementy, charakterystyka i pokaz strojów. W warsztatach może wziąć udział dowolna liczba osób, która włączy się w ćwiczenia na estradzie i przed nią, na widowni.

Polska kultura narodowa - pieśń i taniec – konkurs wiedzy o tańcach narodowych

29-09-2017 13:00

Projekt obejmuje konkurs na temat polskich tańców narodowych. konkurs poprowadzą studenci pedagogiki z Koła Naukowego Polonia Semper Fidelis. Konkurs obejmuje zarówno teorie jak i część praktyczną. Przewidziane są nagrody dla uczestników.

Czy ciało człowieka może być bronią? O anatomii i biomechanice sztuk walki

29-09-2017 14:00

Pokaz technik samoobrony i elementów tradycyjnej chińskiej sztuki walki Wing Tsun Kung-Fu. W ich trakcie: - nauka kilku podstawowych technik i wyjaśnienie z czego wynika ich skuteczność; - podstawy anatomiczne, biomechaniczne oraz prawa fizyki rządzące sztukami walki; - rady jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w codziennych sytuacjach i skutecznie uniknąć konfrontacji; - rady, co zrobić gdy konfrontacja jest nieunikniona; Zajęcia poprowadzi magister biologii pracujący na KUL i posiadający wieloletni staż nauczania sztuk walki.

Kulowski muzyczny występ młodzieżowy

29-09-2017 15:00

Zapraszamy na występ scholi młodzieżowej działającej przy Klasztorze Kapucynów w Rozwadowie.  Będzie okazja do wspólnego śpiewania!
ScholaKap -  mocna ekipa, która śpiewem i grą chce się modlić i uwielbiać Boga za Jego miłość i dobroć.
Więcej o scholi na ich profilu FB: 
https://www.facebook.com/ScholaKap/ 
 

Folkowe „Janki”

29-09-2017 16:00

Koncert folkowego zespołu Janki z Jarocina.
Janki to grupa młodzieży, którą połączyła wspólna pasja do muzyki. Muzyka jest dla nich nie tylko zajęciem w wolnych chwilach, dobrą zabawą, ale i ciężką pracą. 
Więcej o zespole na ich profilu FB:
https://www.facebook.com/zespol.janki/#

Koncert Fever

29-09-2017 17:00

Koncert rock/metal zespołu Fever – młodych i utalentowanych muzyków ze Stalowej Woli  
Więcej o zespole na ich profilu FB:
https://www.facebook.com/feverstw/
 

Eksplozja kolorów

29-09-2017 16:00

17:00

18:00

Eksplozja Kolorów to coraz bardziej popularna zabawa polegająca na wyrzucaniu w górę przez setki osób różnokolorowych proszków. ... Po raz pierwszy w Stalowej Woli! Impreza jest otwarta dla wszystkich! Nieważne ile masz lat czy jakiej muzyki słuchasz, ważne że potrafisz się uśmiechać i lubisz spędzać czas w gronie zwariowanych osób! Przyjdź i pokoloruj z nami siebie i swoich najbliższych! Wyrzuty o pełnych godzinach: 16.00, 17.00 i 18.00 :)

 

 

 

Miniaturowe ogródki

29-09-2017 11:00

Uczestnicy zajęć wykonają własne miniogródki w oponach samochodowych. Zgłoszone grupy będą rywalizować w konkursie o najładniejszy ogródek. Dla zwycięzców przewidziane są medale.
Podstawowym założeniem projektu jest edukacja ekologiczna. Celem zajęć jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Zabawy animacyjne

29-09-2017 12:00

Zabawy animacyjne z chustą, balonami, helem i żywą maskotką KUL J

Laboratorium polowe - poznaj kulisy pracy naukowca

29-09-2017

12:00

Czym chemicznie różni się woda kranowa od deszczowej? Co właściwie jest w coca-coli? Do czego służy woda dejonizowana? Czy niebieski flamaster jest faktycznie niebieski? Pokażemy na świeżym powietrzu czym dokładnie zajmuje się typowy pracownik laboratorium, m. in.: - pomiar pH, zasolenia i mętności - metody chromatograficzne - reakcje barwne w oznaczeniach jakościowych - analiza ilościowa - miareczkowanie

Twórczy recykling

29-09-2017 13:00

Zajęcia twórczego recyklingu są propozycją dla poszukujących nowych form aktywności. Warsztaty będą polegały na wykorzystaniu surowców wtórnych i wykonaniu z nich ekologicznych ozdób i przedmiotów użytkowych. Uczestnicy własnoręcznie wykonają różne przedmioty z materiałów z odzysku, wykorzystując różne ciekawe techniki. Nauczą się też robić origami modułowe.
Podstawowym założeniem projektu jest edukacja ekologiczna, promowanie ochrony środowiska.

Bańki mydlane

29-09-2017 13:00

Projekt polega na przybliżeniu zjawiska jakim jest napięcie powierzchniowe . Pokaz ogromnych baniek mydlanych .

Pokazy chemiczne

29-09-2017 13:00

 

Zapraszamy na   poznanie innego oblicza chemii. W ciekawy i przyjemny sposób pokażemy zastosowanie wiedzy chemicznej w życiu codziennym, np. burzliwe reakcje w mocnej herbacie! I nieco bardziej tajemnicze !! Postaramy się zaspokoić ciekawość każdego uczestnika: jak chemicy-magicy tworzą barwne podwodne ogrody? 
 

Nowoczesne laboratoria

29-09-2017 10:00

Zapraszamy na zwiedzanie nowocześnie wyposażonych laboratoriów KUL znajdujących się w budynku Inżynierii Materiałowej. Podczas wycieczki  zostaną przeprowadzone pokazy zastosowania niektórych urządzeń laboratoryjnych w praktycznym użyciu. Uczestnicy będą mogli m.in. obejrzeć próbki różnych materiałów pod mikroskopem czy też z bliska przyjrzeć się technologii druku 3D.

How to solve it? Łamigłówki matematyczne po angielsku

29-09-2017 10:00

How to solve it? Jak to rozwiązać?-łamigłówki matematyczne po angielsku. To warsztaty tematyczne z zadaniami, zagadkami, ciekawostkami, łamigłówkami po angielsku skierowane do uczniów szkół średnich. Celem projektu jest pobudzanie, rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych młodzieży a w szczególności: popularyzowanie matematyki i ukazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, rozwijanie twórczego myślenia, stwarzanie uczniom możliwości sprawdzenia i porównywania posiadanego poziomu wiedzy, kształtowanie życzliwej atmosfery rywalizacji.

Negocjacje skutecznie i etycznie

29-09-2017 10:00

Projekt "Negocjacje skutecznie i etycznie" to pokaz technik negocjacyjnych wykorzystywanych w negocjacjach handlowych i nie tylko. Pokaz opiera się na kilku scenkach negocjacyjnych, których uczestnikami mogą być także uczestnicy pokazu - będzie możliwość dołączenia do grup negocjacyjnych, których kierownikami będą przygotowani (przeszkoleni) studenci.

Jak uczyć się mniej a więcej umieć? Trening koncentracji uwagi

29-09-2017 10:00

Koncentracja uwagi to ważny czynnik, który umożliwia skuteczne wykonanie pracy – zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Im wyższy poziom koncentracji, tym większa efektywność! A im większa efektywność, tym więcej zrobisz w krótkim czasie... Poszukamy odpowiedzi na pytania: - Dlaczego koncentracja uwagi jest tak ważna? - Jaki jest związek między koncentracją uwagi a wynikami na egzaminie? - Czy koncentracja jest nam dana raz na zawsze, czy można ją usprawnić?

Matematyczny teleturniej maturzysty!

29-09-2017 11:00

Matematyczny teleturniej maturzysty! Proponowany projekt ma na celu zachęcenie do nauki matematyki poprzez kształtowanie życzliwej atmosfery rywalizacji z wykorzystaniem rozgrywek w formie teleturnieju. Cele: sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach z arkuszy maturalnych; rozwijanie zainteresowań matematycznych; rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów.

Bezpieczeństwo osobiste w kontekście pigułki gwałtu

29-09-2017 11:00

Problematyka pigułki gwałtu jest potencjalnie bardzo aktualna i dość nośna medialnie, jednak niewielka jest nasza wiedza o substancjach kryjących się pod tą nazwą. Wiąże się to również z niskim poziomem wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby nie stać ofiarą tego niebezpiecznego specyfiku. W ramach niniejszych zajęć postaram się choć w skromnym stopniu nadrobić wspomniane zaległości. Zawartość tematyczna: - Omówienie pojęć i definicji odnoszących się do pigułki gwałtu - Pigułka gwałtu – czy aby na pewno tylko gwałtu? - Następstwa wynikające z użycia pigułki gwałtu - Zagadnienia profilaktyczne

Zarządzanie budżetem domowym

29-09-2017 12:00

Ciągle na minusie? Były środki na koncie i wyparowały? Czas przejąć kontrolę nad finansami! Czas na zarządzanie budżetem domowym! Warsztaty Zarządzanie budżetem domowym mają za zadanie zaprezentowanie podstawowych zasad, którymi powinni się kierować zarządzający domowymi finansami. Pokazane zostaną także aplikacje na smartfona i komputer ułatwiające zarządzanie budżetem domowym. Uczestnicy będą mogli czynnie uczestniczyć w planowaniu budżetu w układzie miesięcznym i rocznym.

Historia książki - między tradycją a współczesnością

29-09-2017 12:00

Projekt przedstawia informacje na temat historii książki oraz piśmiennictwa – od czasów antycznych po nowożytne, od kamiennej tabliczki do nowoczesnej e-książki.
Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, godz. 08:53 - Małgorzata Wolak