Dotychczas w Lublinie odbyło się pięć Festiwali Nauki, w których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych ponad 1420 projektów, przy czym zdecydowana większość projektów była powtarzana wielokrotnie (niekiedy 8-10, a nawet 16 razy).

kliknij, aby powiększyćPoczątkowo w przedsięwzięciach Festiwalowych uczestniczyły tylko uczelnie lubelskie, Muzeum Lubelskie oraz Instytuty Agrofizyki PAN i Medycyny Wsi. W drugiej edycji w Festiwalu wzięło udział 12 instytucji, a do grona współuczestników dołączyli: Archiwum Państwowe w Lublinie (1 projekt), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach a także Radio Lublin (1) i Redakcja Gazety Wyborczej (1). W trzeciej edycji (2006 r.) we współorganizację Festiwalu włączyli się Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lubelskie Caritas (1) i Lubelski Oddział TVP3 (1).

kliknij, aby powiększyć Czwarta edycja Festiwalu w 2007 r., edycja pt. Humanista XXI wieku, koordynowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, była bez wątpienia rekordowa ze względu na liczbę projektów oraz uczestników. Zaproponowano wówczas również nową formułę internetowego serwisu Festiwalu wraz z modułem rezerwacji uczestnictwa on line. W IV LFN zgłoszono 340 projekty i 950 edycji, z czego 130 projektów i niemal 340 edycji było zgłoszonych przez Pracowników i Studentów KULu. W 2007 r. w Festiwalu uczestniczyło ponad 35 tys. zafascynowanych nauką Mieszkańców Lubelszczyzny, z czego 20 tys. dokonało rezerwacji uczestnictwa w „zamkniętych" projektach festiwalowych za pośrednictwem serwisu www.festiwal.lublin.pl. Połowa, tj. bez mała 10 tysięcy uczestników dokonała rezerwacji na projekty przygotowane przez KUL. W czwartej edycji do grona współorganizatorów Festiwalu dołączyły jednostki spoza Lublina: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

kliknij, aby powiększyćWiedza lekarstwem duszy to hasło przewodnie V edycji, której głównym koordynatorem był Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Po raz kolejny oferta KULu okazała się najbogatszą i najbardziej różnorodną spośród 17. instytucji uczestniczących w Festiwalu. W V edycji padł kolejny rekord: nasz Uniwersytet przygotował ponad 15,5 tys. miejsc dla zarejestrowanych uczestników, 130 projektów i 340 edycji. Również w roku 2008, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, nie zawiodła Publiczność Festiwalowa - w projektach przygotowanych przez Pracowników i Studentów KULu uczestniczyło ponad 11,5 tys. zarejestrowanych uczestników, co stanowiło ok. 45% wszystkich zarejestrowanych uczestników Festiwalu.

Programy dotychczasowych edycji:

  1. program_LFN_2004.pdf (308.06 KB)
  2. program_LFN_2005.pdf (278.81 KB)
  3. program_LFN_2006.pdf (336.37 KB)
  4. program_LFN_2007.pdf (1,93 MB)
  5. program_LFN_2008.pdf (747.59 KB)

kliknij, aby powiększyć