Studia polonistyczne na tej uczelni spełniają wszystkie wymagania Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi je zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach naukowych, twórczy, aktywny naukowo.

 

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

 


STRONA W PRZEBUDOWIE!

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 


 

Opiekunowie

 

2019/2020

 

 

  • filologia polska, studia licencjackie, I rok  - dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
  • filologia polska, studia licencjackie, II rok - dr Anna Majewska-Wójcik
  • filologia polska, studia licencjackie, III rok - dr Anna Czapla

 

  • filologia polska, studia magisterskie, I rok - dr hab. Magdalena Marzec
  • filologia polska, studia magisterskie, II rok  - dr hab. Lech Giemza

 

  • edytorstwo, I rok - dr Mariusz Koper
  • edytorstwo, II rok - dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
  • edytorstwo, III rok - dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

 

  • humanistyka cyfrowa, II rok -  dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

 

 


 

100 lat

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Za nami obchody rocznicy powstania naszej lubelskiej Alma Mater, które były wspólnym świętem całej społeczności akademickiej, wszystkich Przyjaciół oraz tych, którzy kiedyś lub dziś związani byli lub są z KUL-em. To był niezwykle udany i pełen wzruszających chwil czas, który pragniemy na długo zachować w naszej pamięci, dlatego zachęcamy do odwiedzania galerii dokumentującej czerwcowe wydarzenia.

Światowy Zjazd Absolwentów KUL - galeria

 

 

 

 


  

 

 

 

Rozumieć literaturę – to rozumieć świat, rozumieć człowieka, siebie, ale też drugiego, którego spotykamy na swojej drodze. Żyjemy w czasach licznych nieporozumień, a literatura daje narzędzia, by lepiej widzieć i słyszeć, wyjaśniać rzeczywistość sobie i innym.

 

Literatura pomaga żyć życiem zwielokrotnionym, pełnym pasji i zaangażowania, otwartym na proste fenomeny i złożone relacje. Pomaga dostrzegać to, co dobre i piękne. Przywraca wiarę w drugiego człowieka, otwiera oczy na Tajemnicę, kieruje ku dobru. Nasze studia są zakorzenione w relacji mistrz – uczeń, mamy czas i możliwości, by z każdym z Was spotkać się indywidualnie i towarzyszyć w trudzie studiowania literatury. Chcemy Was inspirować i zarażać pasją!

 

Tutaj spotkasz między innymi wybitnych specjalistów z zakresu: neokomparatystyki mitologicznej (dr hab. Dariusz Seweryn), związków literatury z muzyką (dr hab. Agata Seweryn), metafory historycznej i wyobraźni historycznej w literaturze (dr hab. Lech Giemza), współczesnego teatru religijnego (ks. dr Mariusz Lach), poetyckich redakcji Biblii (dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska).

 

Będziesz miał okazję pracować pod okiem znawców twórczości między innymi: Wacława Potockiego, teorii i praktyki poematów epickich, i interpretacji alegorycznej (dr hab. Agnieszka Czechowicz), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, również jego korespondencji (dr hab. Zdzisław Kudelski), Wisławy Szymborskiej, poetów Nowej Fali (dr hab. Lech Giemza), Edwarda Stachury i Bolesława Leśmiana (dr hab. Dariusz Pachocki).

 

Będziesz miał okazję nauczyć się, uczestniczyć i prowadzić własne badania interdyscyplinarne pod okiem dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, który prowadzi badania postkolonialne, pod okiem dr. hab. Wojciecha Kruszewskiego, dotyczące genezy wypowiedzi oralnej realizowane w zespole z psychologami.

 

 

 

  

Zapraszamy na naszego Facebooka 

 

facebook

 

 

PONADTO: 

 

 

studia stacjonarne licencjackie: 

 IFP_edytorstwo

IFP_fp

 

 

 

studia stacjonarne magisterskie:

 

 

HUMANISTYKA CYFROWA

 

 

FILOLOGIA POLSKA
 

 

 

 

Oferujemy Państwu następujące specjalizacje:

 

 

 

 

11
22_--_kopia
33_--_kopia
44

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019, godz. 10:29 - Magdalena Grela-Tokarczyk