Filologia romańska - Studia I stopnia

Studia I stopnia oferują bogatą ofertę zajęć w ramach bloku ćwiczeń z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  (m.in. fonetyka, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, gramatyka, gramatyka z elementami tłumaczenia, język i kultura, zintegrowane sprawności językowe, tłumaczenia). Proponujemy również kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii i kultury Francji. Ponadto oferujemy już od I roku intensywną naukę drugiego wybranego języka romańskiego: hiszpańskiego lub włoskiego (m.in. leksyka i konwersacja, wypowiedź pisemna, gramatyka praktyczna, cywilizacja i kultura, zintegrowane sprawności językowe, tłumaczenia).

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z trzech obowiązkowych seminariów licencjackich: literackiego, językoznawczego lub kulturoznawczego, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

Zasady rekrutacji
 
                   Plan studiów
 
                                        Rozkład zajęć 2021/2022
 

                                Wykaz zajęć zdalnych_sem. zimowy 2021/22.pdf

          
                                                                                      Licencjat

 

Filologia romańska - Studia II stopnia

 

W ramach obowiązkowego programu studiów studenci uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Obowiązkowa dla wszystkich studentów II stopnia jest również jedna ze ścieżek językowych pozwalająca zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego/hiszpańskiego/włoskiego, dodatkowo można  zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego wybranego języka.

 

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

Zasady rekrutacji

 

               Plan studiów  

 

                          Rozkład zajęć 2021/2022  

 

                                   Wykaz zajęć zdalnych_sem. zimowy 2021/22.pdf

                                              

Regulamin praktyk nauczycielskich dla cyklu rozpoczętego w r. 2020-21

                                                          Regulamin praktyk zawodowych

                                                                               Wzory dokumentów

 

                                                                                            Magisterium

 

 
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022, godz. 19:30 - Edyta Kociubińska