W ramach obowiązkowego programu studiów studenci studiów II stopnia uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Obowiązkowe dla wszystkich studentów II stopnia są także zajęcia stanowiące podstawę do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego oraz zajęcia poświęcone dydaktyce nauczania drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego lub włoskiego).

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

Zasady rekrutacji

 

                   Plan studiów  

      

                                    Rozkład zajęć

 

                                                      Karty przedmiotów

 

                                                                                Magisterium

 

 

 

            

Studia_z_przyszloscia

Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ dla studiów magisterskich na kierunku Filologia romańska (edycja 2016)

                      

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019, godz. 18:51 - Edyta Kociubińska