Filologia romańska

I stopień, I rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Logika

Przedsiębiorczość_fil_romańska_sem_i_2021_22

WF

Historia_Francji_sem_ii_2021-22

Lit_fr_średniowiecze-renesans_sem_i_2021-22

Lit_fr_wieku_XVII_sem_ii_2020-21

pnjf_fonetyka_i_ortografia_sem_ii_2021-22

pnjf_gramatyka_a1-a2_sem_i_i_ii_2021_22 pnjf_gramatyka_z_elem_tlum_sem_i_i_ii_2021-22_3 pnjf_gramatyka_zdania_sem_i_i_ii_2021_22 pnjf_jezyk_i_kultura_sem_i_i_ii_2021-22

pnjf_wypowiedz_pisemna_a1-a2_sem_i_i_ii_2020-21

pnjf_wypowiedz_ustna_a1-a2_sem_i_i_ii_2021-22 pnjf_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_a1-a2_sem_i_i_ii_2020-21 

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

pnjh_gramatyka_praktyczna_a1-a2_sem_i_i_ii_2021-22 pnjh_leksyka_i_konwersacja_a1-a2_sem_i_i_ii_2020-21 pnjh_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_sem_i_2021-22

 

Język włoski

pnjw_gramatyka_praktyczna_sem_i_i_ii_2021-22 pnjw_leksyka_i_konwersacja_sem_i_i_ii_2021-22 pnjw_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_a1_a2_sem_i_i_ii_2021-22

 

Filologia romańska

I stopień, II rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Historia filozofii

 

Lit_fr_Oświecenie_sem_iii_2021-22

Lit_fr_XIX_w_sem_iv_2021-22

pnjf_gramatyka_kontrastywna_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjf_gramatyka_zdania_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjf_jezyk_i_kultura_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjf_tlumaczenia_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjf_wypowiedz_pisemna_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjf_wypowiedz_ustna_b1_sem_iii_i_iv_2021-22

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

pnjh_gramatyka_kontrastywna_hisz-pol_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjh_gramatyka_praktyczna_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjh_leksyka_i_konwersacja_sem_iii_i_iv_2021-22

Cywilizacja__Hiszpanii_sem_iii_i_iv_2021-22

 

Język włoski

pnjw_gramatyka_praktyczna_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjw_wypowiedz_pisemna_b1_sem_iii_i_iv_2021-22 pnjw_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_b1_sem_iii_i_iv_2021-22

Cywilizacja_Włoch_sem_iii_i_iv_2021-22

 

Filologia romańska

I stopień, III rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Etyka

Współczesna_cywilizacja_francuska_sem_vi_2021-22

Wybrane_zagadnienia_z_teorii_języka__sem_v_2021-22 

Gramatyka_opisowa_jezyka_francuskiego__sem_v_2021-22

Lit_fr_XX-XXI_w_sem_v_2021-22

pnjf_gramatyka_zdanie_i_tekst_b2_sem_v_i_vi_2021-22

pnjf_tlumaczenia_b2_sem_v_i_vi_2021-22

pnjf_wypowiedz_pisemna_b2_sem_v_i_vi_2021-22

pnjf_wypowiedz_ustna_b2_sem_v_i_vi_2021-22

 

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

pnjh_tlumaczenia_b2_sem_v_i_vi_2021-22

pnjh_wypowiedz_pisemna_b2_sem_v_i_vi_2021-22

pnjh_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_b2_sem_v_i_vi_2021-22

 

Język włoski

pnjw_gramatyka_kontrastywna_wl-pl_sem_v_i_vi_2021-22

pnjw_rozwijanie_kompetencji_jezykowych_b2_sem_v_i_vi_2021-22

pnjw_tlumaczenia_b2_sem_v_i_vi_2021-22

 

 

Seminaria licencjackie (jedno do wyboru)

semin_lic_jezykoznawstwo_sem_v_i_vi_2021-22

semin_lic_kultura_i_cywilizacja_sem_v_i_vi_2021-22

semin_lic_literaturoznawstwo_sem_v_i_vi_2021-22

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021, godz. 23:01 - Edyta Kociubińska