Filologia romańska

I stopień, II rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Historia filozofii

 

Lit_fr_oświecenie_sem_iii_2022-23

Lit_fr_XIX_w_sem_iv_2022-23

pnjf_gramatyka_kontrastywna_sem_iii_i_iv_2022-23 pnjf_gramatyka_zdania_b1_sem_iii_i_iv_2022-23

pnjf_tłumaczenia_b1_sem_iii_2022-23

pnjf_tłumaczenia_b1_sem_iv_2022-23 pnjf_wypowiedź_pisemna_b1_sem_iii_i_iv_2022-23 pnjf_wypowiedź_ustna_b1_sem_iii_i_iv_2022-23

pnjf_język_i_kultura_b1_sem_iii_i_iv_22-23

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

Cywilizacja_Hiszpanii_sem_iii_i_iv_2022-23

pnjh_gramatyka_kontrastywna_hisz-pol_sem_iii_i_iv_2022-23

pnjw_gramatyka_praktyczna_b1_sem_iii_i_iv_2022-23

pnjh_-_leksyka_i_konwersacja_sem_iii_i_iv_2022-23 

 

Język włoski

Cywilizacja_Włoch_sem_iii_i_iv_2022-23

pnjw_wypowiedz_pisemna_b1_2022-23

pnjw_gramatyka_praktyczna_b1_sem_iii_i_iv_2022-23 pnjw_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_b1_sem_iii_i_iv_2022-23

 

Filologia romańska

I stopień, III rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Etyka

Lit_fr_xx-xxi_w_sem_v_22-23

Współczesna_cywilizacja_francuska_sem_vi_2022-23 Wybrane_zagadnienia_z_teorii_języka__sem_v_2022-23

Gramatyka_opisowa_języka_francuskiego__sem_v_2022-23

pnjf_gramatyka_zdanie_i_tekst_b2_sem_v_i_vi_2022-23

pnjf_tlumaczenia b2_2022-23

pnjf_wypowiedz_pisemna_b2_sem_v_i_vi_2022-23 pnjf_wypowiedz_ustna_b2_sem_v_i_vi_2022-23

 

 

Przedmioty do wyboru (drugi język romański)

Język hiszpański

pnjh_zintegrowane_sprawnosci_jezykowe_b2_sem_v_i_vi_2022-23

pnjh_tlumaczenia_b2_sem_v_i_vi_2022-23 pnjh_wypowiedz_pisemna_b2_sem_v_i_vi_2022-23_1

 

Język włoski

pnjw_rozwijanie_kompetencji_jezykowych_b2_sem_v_i_vi_2022-23 pnjw_tlumaczenia_b2_sem v i vi_2022-23

pnjw_gramatyka_kontrastywna_wl-pl_sem_v_i_vi_2022-23

 

 

Seminaria licencjackie (jedno do wyboru)

semin_lic_językoznawstwo_sem_v_i_vi_2022-23 semin_lic_kultura_i_cywilizacja_sem_v_i_vi_2022-23 semin_lic_literaturoznawstwo_sem_v_i_vi_2022-23

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2022, godz. 23:31 - Edyta Kociubińska