Czy wiesz, że Lubelszczyzna to region, który od wielu lat prowadzi wielopłaszczyznowe i bardzo liczne działania z zakresu współpracy międzynarodowej obejmującej naszych wschodnich sąsiadów, a wraz z rozwojem tej działalności pojawiają się nowe perspektywy i możliwości zatrudnienia?

 

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, uwzględniając przygraniczną specyfikę naszego regionu?

 

Zastanawiasz się, co wybrać?

 

Przyjdź do nas, wybierz przyszłość!

 

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

 

Prowadzimy kształcenie w ramach dwóch specjalności:

 

ROSYJSKA I UKRAIŃSKA

Naukę prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz native speakerzy, którzy doskonale przygotują Cię nie tylko do zawodu nauczyciela czy tłumacza, ale również pracy w instytucjach kultury, przedsiębiorstwach, branży turystycznej czy administracji celnej.

 

Umożliwiamy wyjazdy naukowe połączone z nauką języka do Rosji i na Ukrainę.

 

Program studiów obejmuje nie tylko intensywną naukę języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, ale również studia z zakresu literatury, kultury i historii Rosji, Ukrainy i Białorusi.

 

Proponujemy duży wybór seminariów tak licencjackich, jak i magisterskich, w ramach których student może realizować swoje zainteresowania badawcze (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturologiczne itp.)

 

Dajemy możliwość kształcenia w ramach trzech specjalizacji:

  • nauczycielska
  • rosyjski/ukraiński język komunikacji biznesowej
  • tłumaczeniowa

 

Ułatwiają one naszym absolwentom podjęcie pracy zarówno w szkole, jak i biurze tłumaczeń, w przedsiębiorstwach, uczestniczących we współpracy i w wymianie gospodarczej z krajami wschodniosłowiańskimi, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, wreszcie w instytucjach wymiany kulturalnej ze Wschodnią Słowiańszczyzną.

 

Prowadzimy również studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego i ukraińskiego, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym absolwentów spoza KUL-u).

 

POSIADAMY AKREDYTACJĘ PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ!!!

 

ZAPRASZAMY

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2012, godz. 23:02 - Monika Grygiel