Lublin, dn. 23 grudnia 2011 r.

 

Szanowni Państwo,

 

miło mi Państwa poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżnienie kierunkowi "filozofia". Jest to jedyny wyróżniony kierunek "filozofia" w Polsce. PKA zamieściła na swej stronie internetowej wykaz ocen kierunku „filozofia”, z których tylko „filozofia” na KUL otrzymała ocenę wyróżniającą. Ocena wyróżniająca jest pokłosiem wizytacji Komisji, po którym otrzymaliśmy pozytywną ocenę na lata 2009-2014. To ogromne osiągnięcie całego środowiska filozoficznego Wydziału, wszystkich Pracowników Wydziału — naukowych i administracyjnych, także ogromnej rzeszy Doktorantów i Studentów, zawsze z podziwem mówiących o Wydziale, mimo wielu występujących na nim ograniczeń. Z serca dziękuję za ogromną solidarność, zaangażowanie i modlitwę.

 

Wyróżnienie jest dobrem całego środowiska filozoficznego Wydziału, dotyczy bowiem sytuacji dydaktycznej i osiągnięć badawczych Pracowników wszystkich Instytutów funkcjonujących na Wydziale; jest to dobro całego naszego środowiska filozoficznego mającego długie dzieje. Tworzyli je badacze prezentujący niejednokrotnie odmienne wizje, wchodzący nieraz w istotne spory, ale przecież wszyscy należą do jednej bogatej tradycji - "teoretycy" i "przyrodnicy", a także filozofowie, którzy przeszli na Wydział Nauk Społecznych i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

 

Z całego serca gratuluję Państwu tego wyróżnienia wierząc zarazem, że dzięki wspólnej, solidarnej i wytrwałej współpracy osiągniemy jeszcze wiele sukcesów.

 

Z wyrazami szacunku,

ks. Stanisław Janeczek

Dziekan Wydziału Filozofii

Filozofia KUL wyróżniona. Pierwszy raz w regionie

Filozofia na KUL na najwyższym poziomie

Wyróżnienie dla filozofii

List Rektora KUL na Wielkanoc 2012 r. "Chrystus - Wychowawca"

 

  • TVP Lublin "Zobacz, co słychać":

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2012, godz. 07:13 - Andrzej Zykubek