W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019

 

 

filozofia na KULu zajęła prestiżowe czwarte miejsce!

 

Jest to kolejny bardzo dobry wynik naszej filozofii, która znalazła się tuż za największymi i najlepszymi uczelniami w Polsce, zlokalizowanymi w największych ośrodkach akademickich w kraju i dużych oraz atrakcyjnych pod względem rynku pracy i studiowania miastach, czyli po filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto dodać, że wyprzedziliśmy piętnaście znaczących ośrodków filozoficznych!

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Cieszymy się, że nasza filozofia została oceniona bardzo wysoko ze względu na uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych, dostępność kadry, akredytację i wyróżniające oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, umiędzynarodowienie studiów i ekonomiczne losy absolwentów, a także indeksy cytowalności.

 

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 oceniano 68 kierunków studiów. Jest to odpowiedź na potrzeby głównych grup odbiorców rankingu, którymi oprócz maturzystów są również władze i wykładowcy ocenianych wydziałów i uczelni, a także pracodawcy i władze edukacyjne.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019, godz. 02:05 - Andrzej Zykubek