W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

  1. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych.

 

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscypliną wiodącą jest filozofia.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 marca 2019 r. w Biurze RID, GG-323.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie:www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl   

tel. 81 445 4338

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 12:20 - Anna Dutkowska