Filozofia przyrody ożywionej 

 Jeżeli chcesz wiedzieć, czym się zajmujemy, co studiujemy, to na pewno łatwiej będzie zacząć od powiedzenia, czego nie studiujemy i czym nie jest filozofia przyrody ożywionej (FPO). Nie studiujemy tylko filozofii teoretycznej, ani samych nauk przyrodniczych; staramy się odnaleźć „złoty środek” (jeśli jest to w ogóle możliwe).

W ramach nauk przyrodniczych studiujemy: chemię (ogólną, nieorganiczną, organiczną), biochemię, botanikę, ekologię, zoologię, genetykę, fizjologię (roślin, zwierząt i człowieka) oraz antropologię przyrodniczą. Natomiast kurs filozofii teoretycznej obejmuje: metafizykę, ogólną metodologię nauk, historię filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej), teorię poznania, antropologię filozoficzną, etykę ogólną.

Przedmioty typowe dla FPO to: oczywiście filozofia przyrody ożywionej, biofilozofia, ewolucjonizm, geneza życia, bioetyka, filozofia przyrody nieożywionej. 

 

Czym właściwie się zajmujemy, tzn. co nas interesuje?


Niektóre pytania, na które staramy się znaleźć odpowiedzi:

 

  • Skąd pochodzi życie?
  • Czym jest życie?
  • Czy życie istnieje tylko na Ziemi?
  • Czy człowiek ewoluował z małpy?
  • Czy w ogóle istnieje ewolucja?
  • Czy duszę można klonować?
  • Jak powstało życie? Czy zostało stworzone przez Inteligentnego Stwórcę, czy może powstało spontanicznie, przypadkowo?
  • Poszukujemy definicji: życia, czasu biologicznego itp.
  • Czy wszyscy jesteśmy powiązani biopolem?
  • Czy zachowania godowe mogą ewoluować?

 

 

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Forencewicz
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, godz. 20:09 - Anna Dutkowska