Katedra Historii Nowożytnej i Współczesnej KUL oraz Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL zaprasza na konferencję FILOZOFIA XVII wieku - JEJ ŹRÓDŁA I KONTYNUACJE, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2014 r.

 

Tematem konferencji są główne problemy filozofii XVII wieku – poczynając od badań metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki, teorii poznania i języka, a kończąc na kwestiach dotyczących etyki, teorii prawa i państwa. Z kolei celem konferencji – podobnie jak w latach poprzednich – jest prezentacja aktualnie prowadzonych badań nad wczesną filozofią nowożytną w polskich ośrodkach naukowych. Program konferencji obejmuje kilka sesji naukowych, uporządkowanych według głównych zagadnień podejmowanych w wieku XVII (metafizyka, epistemologia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, etyka, filozofia społeczna, filozofia przyrody). Szczegółowy plan zostanie sformułowany po otrzymaniu abstraktów planowanych wystąpień.

 

Szczegółowe informacje

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 11:28 - Andrzej Zykubek