SUBWENCJA NA NAUKĘ 2021

 

Zarządzenie ROP-0102-1/21 Prorektora ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2021 roku

Zarządzenie

 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej są przeznaczone na:

 

1) finansowanie nowych konkursów grantowych (rozpoczętych w roku 2021) dla dyscyplin ewaluowanych [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie)];

 

 FORMULARZE (wersja do edycji)

 

2a) finansowanie rozstrzygniętych konkursów grantowych (rozpoczętych w roku 2020) dla dyscyplin ewaluowanych (kontynuacja) [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie)];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO (wersja do edycji)

 

 FORMULARZE (wersja do edycji)

 

2b) finansowanie rozstrzygniętych konkursów grantowych (rozpoczętych w roku 2019) dla dyscyplin ewaluowanych (kontynuacja) [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie) / Klauzula informacyjna];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO (wersja do edycji)

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU (wersja do edycji)

 

FORMULARZ RAPORTU  ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU (wersja do edycji)

 

3) rezerwy dyrektorów instytutów.

 FORMULARZ (wersja do edycji)

 


 

Zarządzenie nr ROP-0102-2/21 Prorektora ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Zarządzenie

 

Do pobrania:

 

Regulamin dyscyplinowych konkursów grantowych_pdf

 

Regulamin ogólnouniwersyteckiego konkursu grantowego_pdf

 

Regulamin wydatkowania rezerwy dyrektora instytutu_pdf

 

Regulamin przyznawania grantów komercjalizacyjnych_pdf

 

Regulamin funduszu publikacyjnego_pdf

 


 

Finansowanie badań naukowych (ogólnouniwersyteckie)

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Działu Krajowych Projektów Naukowych (⇒ zob. więcej).

 


 

KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

 


 

Zasady publikowania tekstów naukowych

 

PUBLIKOWANIE W KUL

 

PUBLIKOWANIE W WYDAWNICTWACH ZEWNĘTRZNYCH

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021, godz. 11:43 - Magdalena Sawa