FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

organizowana przez

KATEDRĘ PEDAGOGIKI OGÓLNEJ KUL JPII

pod Patronatem

Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

na temat:

ANTROPOLOGIA I ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY

W PEDAGOGICE OGÓLNEJ

Dąbrowica k/Lublina, dn. 12 -14 czerwca 2007
Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko ....................................................................................................................

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon) ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Telefon i adres e-mailowy ..........................................................................................................................................

Temat wystąpienia ......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Forma wystąpienia*:

referat komunikat głos w dyskusji inna
Noclegi*:

11/12.06 12/13.06 1 3/14.06 14/15.06

Posiłki*:

11.06.07 12.06.07 13.06.07 14.06.07 15.06.07

śn. ob. kol. śn. ob. kol. śn. ob. kol. śn. ob. kol. śn.ob.kol.


Opłatę konferencyjną w wysokości 250zł należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2007 roku na konto:

Adresat:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Nr konta: PEKAO S.A. III odział Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem: PEDAGOGIKA OGÓLNA
Dane do wystawienia faktury VAT:

Nazwa instytucji ......................................................................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................................................................................

NIP ...........................................................................................................................................................................................................................

Adres, na który należy wysłać fakturę .......................................................................................................................................................

*prosimy o zaznaczenie właściwych pozycji

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:10 - Justyna Tarkowska