Tu znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących spraw studentów IFA KUL.
Masz wątpliwości czy jest to FAQ autentyczny? Napisz do nas (KONTAKT)
Masz sugestie co do struktury FAQ? Napisz do nas.


Pytania od: kandydatów na studia, I Rok, II Rok, III Rok, IV Rok, V Rok
Kandydaci

Q:... still waitingI Rok


back to top


Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2013, godz. 11:43 - cyran