Warsztaty w ramach programu Filozofia z pasją. Pytaj! Odkrywaj! Poznawaj! Problematyka warsztatów objęła zagadnienia z zakresu filozofii, przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, kulturoznawstwa, retoryki stosowanej oraz kognitywistyki - nowego kierunku studiów na Wydziale Filozofii.