Konferencja skierowana do młodych naukowców specjalizujących się w różnych dyscyplinach językoznawczych, zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej KUL.