Kardynał Gerhard Ludwig Müller dokonał uroczystej prezentacji kolejnego tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera - tom 2: Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury.