II Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.