1. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)", organizowana przez Pracownię Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Zakład Historii i Kultury Żydów URz [plakat]; [reportaż TVP Lublin]; [reportaż Radia Lublin]; [zobacz fotoreportaż]. 
 2. Wieczór filmowo-literacki z okazji 153. rocznicy urodzin Franciszki Arnsztajnowej, organizowany przez  Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KULWydział Kultury Urzędu Miejskiego w LublinieStowarzyszenie Pisarzy Polskich o. LublinRestaurację Orient ExpressEdu Tour Turystyka i Edukacja (Trybunał Koronny, 19.02.2018 r.) [zaproszenie], [zobacz fotoreportaż].
 3. Wykład otwarty dr. hab. prof. UP im. KEN Łukasza Sroki Ruch kibucowy w XIX i XX wieku oraz etapy jego rozwoju (Centrum Transferu Wiedzy KUL, 24.04.2017 r.) [plakat], [zobacz fotoreportaż].

 4. Wieczór autorski Piotra Szewca (Restauracja Hades-Szeroka, 21.03.2017 r.) [plakat], [zobacz fotoreportaż].
 5. Otwarte seminarium naukowe „WIARA I NIEWIARA. LITERACKIE REALIZACJE WOBEC DOŚWIADCZENIA ZAGŁADY” organizowane przez Centrum Badań Holocaustu, Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (21-22.03.2017 r.) [plakat], [zobacz fotoreportaż].
 6. Otwarte Seminarium Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej połączone z dyskusją nad książką Mirosława Tryczyka Miasta śmierci (26.02. 2016 r.) [plakat], [zobacz fotoreportaż].
 7. Prezentacja 28. tomu "Polin": Jewish writing in Poland oraz sesja naukowa Władysław Panas in memoriam (25.01.2016 r.) [plakat]; [reportaż Akademickiej Kroniki Filmowej], [zobacz fotoreportaż]. 
 8. Wykład prof. Anton'ego Polonsky'ego "Pisanie historii Żydów w Polsce i w Rosji" (25.01.2016 r.) [zobacz fotoreportaż] [plakat]. 
 9. Promocja książki Icchoka Lejbusza Pereca Dusza. Legendy, bajki i opowiadania w opracowaniu M. Szabłowskiej-Zaremby, A. Żółkiewskiej (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 8.12.2015 r.). 
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu Pereca" organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLINPolskie Towarzystwo Studiów JidyszystycznychFundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL (Centrum "Synagoga" FODŻ, 7-10.09.2015 r.) [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga; część trzecia; część czwarta; część piąta; część szósta; część siódma], [program].
 11. Promocja książki Icchoka Lejbusza Pereca Dusza. Legendy, bajki i opowiadania w opracowaniu M. Szabłowskiej-Zaremby, A. Żółkiewskiej (Żydowski Instytut Historyczny, 27.06.2015 r.) [zobacz fotoreportaż]. 
 12. Prof. Sławomir Jacek Żurek uhonorowany nagrodą "Chroniąc pamięć" [zobacz fotoreportaż], [fotoreportaż Żydowskiego Muzeum Galicja]. 
 13. Promocja książki Piotra Weisera Izrael Hłaski (Centrum Kultury w Lublinie, 10.06.2015 r.) [zobacz fotoreportaż]. 
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" [zobacz fotoreportaż], [strona konferencji]. 
 15. Wieczór autorski Jonatana Barkaia i promocja tomu poetyckiego Zatracona metropolia (Centrum Kultury w Lublinie, 11.06.2014 r.) [plakat]; [zobacz fotoreportaż].
 16. Toruńskie Dni Dialogu 2014. Czy misja Jana Karskiego była daremna? Świadectwo i wyzwania dla współczesności (Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, 7.05.2014 r.) [zobacz fotoreportaż].
 17. Obchody 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego (Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, 26.04.2014 r.) [zobacz fotoreportaż].
 18. Międzynarodowa Mutlidyscyplinarna Konferencja Naukowa "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga].
 19. Obrona doktoratu mgr Agnieszki Karczewskiej (26.09.2013 r.) [zobacz fotoreportaż].
 20. Promocja książki Literatura polska w Izraelu. Leksykon, red. Karolina Famulska-Ciesielska, Sławomir Jacek Żurek, organizowana przez Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KULPracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Radio Lublin S.A. (Radio Lublin, 06.06.2013 r.), [plakat]; [zobacz relację "Niecodziennika Bibliotecznego"];  [zobacz fotoreportaż cz. 1.]; [zobacz fotoreportaż cz. 2.].
 21. Promocja książki Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek (Centrum "Synagoga" FODŻ, 22.05.2013 r.), [plakat] [zobacz fotoreportaż].
 22. Spotkanie z cyklu "wernisaże literackie" z dr Anną Frajlich oragnizowane przez Wschodnią Fundację Kultury „Akcent”, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL (20.05.2013 r.) [plakat] [zobacz relację TVP Lublin] [zobacz fotoreportaż].
 23. Promocja książki Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 15.05.2013 r.) [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 24. Spotkanie z cyklu Bitwa o literaturę w Teatrze Starym w Lublinie: Sztukmistrz z Lublina odwiedza Sklepy cynamonowe (4.12.2012 r.). Prowadzenie: Grażyna Lutosławska, goście: Piot Paziński, Sławomir Jacek Żurek, czyta: Witold Dąbrowski [zobacz fotoreportaż] [zobacz transmisję on-line]
 25. Święto Reformacji (31.10.2012 r.) [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 26. Promocja książki Cadyk i dziewczyna oraz spotkanie Anną Bolecką (30.10.2012 r.) [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 27. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dziecko żydowskie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 28. Wykład otwarty rabina Sachy Pecarica Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza? (18.01.2012 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 29. Obrona doktoratu (15.12.2011 r.) oraz promocja doktorska (23.01.2012 r.) mgr Małgorzaty Mazurek. [zobacz fotoreportaż]
 30. Promocja cyklu monografii Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej (16.11.2011 r., Centrum "Syngoga"Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Zamość). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 31. Promocja książki Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej Sławomira Jacka Żurka (7.11.2011 r., Kraków, Fundacja Judaica) [zobacz fotoreportaż
 32. Promocja książki oraz spotkanie z izraelską pisarką Violą Wein (4.11.2011 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż] [zobacz relację Telewizji internetowej iTTv
 33. Promocja książki Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej Sławomira Jacka Żurka (Jesziwa Mędrców Lublina, 26.10.2011 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 34. Promocja tomu wierszy oraz spotkanie z izraelskim poetą Jonathanem Barkai (5.10.2011 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 35. Promocja książki Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej Sławomira Jacka Żurka (Izrael, 14.06.2011) [zobacz fotoreportaż]
 36. Wykład otwarty prof. Anny Frajlich (Columbia University) Czesław Miłosz. Lekcje. Prywatny hołd (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9.06.2011 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 37. Wykład prof. Hanny Zaremskiej (IH PAN) Jak pisałam historię Żydów w Polsce średniowiecznej? (Jesziwa Medrów Lublina, 23.05.2011 r.). [plakat]
 38. Międzynarodowa konferencja naukowa "Historia i kultura Żydow w Zamościu i na Zamojszczyźnie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ("Centrum Synagoga" w Zamościu, 5-7 kwietnia 2011 r.).  [zobacz fotoreportaż] [plakat]
 39. Promocja książki dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 31.03.2011 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 40. Promocja książek oraz spotkanie z autorami Jonathanem Barkai i Tomaszem Jastrunem (28.03.2011 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 41. Promocja książki dr Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939) (Ośrodek "Brama Grodzka  - Teatr NN", 23.02.2011 r.). [reportaż Polskiego Radia Lublin] [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 42. Promocja książek ks. dra Dariusza Chwastka (19 listopada 2009 r.). [plakat] [zobacz fotoreportaż]
 43. Międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań" organizowana przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (Jesziwa Mędrców Lublina, 9-10 grudnia 2008). [zobacz fotoreportaż]
 44. "Pisarstwo uwikłane w pamięć dwóch narodów - szkic do portretu Stanisława Wygodzkiego", 14 października 2008 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie. Organizatorzy spotkania: Centrum Kultury w Lublinie , Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Towarzystwo Polsko-Izraelskie w Lublinie. [zobacz fotoreportaż]
 45. Obrona doktoratu mgr Anny Jeziorkowskiej Polakowskiej (31.03.2008 r.). [zobacz fotoreportaż]

 

 

 

 

 


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, godz. 16:49 - Agnieszka Karczewska