DOKĄD można wyjechać?

Lista uczelni, na które można wyjechać w bieżącej rekrutacji:

 

WHERE can you go?

List of universities available in the current recruitment process:

 

 

kliknij tutaj/click here