Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi i dokumenty przyjmuje:

 

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 314

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2012, godz. 07:10 - Andrzej Zykubek