Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylał decyzję Ministra Zdrowia o odmowie dopuszczenia stowarzyszenia zrzeszającego pacjentów do postępowania o objęcie leku refundacją jako uczestnika na prawach strony. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu orzeczenia postawił szereg twierdzeń, które prowadzą do wniosku, iż udział organizacji społecznych w postępowaniu refundacyjnym jako uczestników na prawach strony jest możliwy. Rozstrzygnięcie takie należy uznać za prawidłowe, jednak może ono mieć daleko idące konsekwencje dla postępowania refundacyjnego. W szczególności zagrożona może być poufność danych, a co za tym idzie, interes wnioskodawców. Sugerowane jest zatem wprowadzenie szczególnych regulacji co do udziału organizacji społecznych w postępowaniu refundacyjnym.

 

Słowa kluczowe: refundacja, postępowanie administracyjne, organizacja społeczna, leki.

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2018, godz. 16:55 - Zuzanna Gądzik