Glosa dotyczy rozróżnienia między zniszczeniem a uszkodzeniem rzeczy. Autor podziela pogląd Sądu Najwyższego, że rozróżnienie to ma istotne znaczenie dla oceny odpowiedzialności sprawcy. Uważa jednak, że przyjęte przez Sąd Najwyższy kryterium tego rozróżnienia nie jest właściwe. Różnica między zniszczeniem a uszkodzeniem rzeczy tkwi nie w tym, czy możliwe jest korzystanie z rzeczy, ale w tym, czy rzecz została pozbawiona cech rzeczy danego rodzaju, czy nie.

 

Słowa kluczowe: zniszczenie rzeczy, uszkodzenie rzeczy.

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2018, godz. 17:28 - Zuzanna Gądzik