dr Jacek Gołębiowski, adiunkt
Katedra Historii Najnowszej

 1. Telefon: (81) 445-44-40
 2. Zainteresowania naukowe: komunizm; dyplomacja; polska i hiszpańska myśl polityczna XX wieku
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Geneza, przeobrażenia wewnętrzne i rozkład systemu komunistycznego w świecie (wykład);
  • Historia powszechna XX wieku (konwersatorium);
  • Najnowsze dzieje powszechne po 1945 r. (konwersatorium);
  • Historia Polski XX wieku (konwersatorium).
 4. Czas i miejsce zajęć
 5. Wybrane publikacje:
  • Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiego obozu narodowego 1945–1989. Lublin 2005;
  • We wspólnej Europie. Polska – Hiszpania XVI – XX wiek. Wkład dyplomacji polskiej w dzieło Traktatu Wersalskiego. Program przebudowy Europy po I wojnie światowej, Lublin 2001;
  • The communist system in Poland after II war warld. Brokar. Uniwersytet Logroño La Rioja 2001; From the Congress of Vienna to the treaty of Versailles – the evolution into the modern Polish nation. Uniwersytet Logroño La Rioja 2002;
  • Polish transformation from communism to the 3rd Republic. Uniwersytet Logroño La Rioja 2004; Ideologia de Leninismo, Revista del Instituto Hispano-Polaco 1/2005 (Lublin-Madryt-Murcia);
  • Estalinismo como fundamento de sistema comunista. Revista del Instituto Hispano-Polaco 3/2005;
  • Europa w hiszpańskiej myśli politycznej w okresie izolacji 1945-1953, „Zeszyty Naukowe Instytutu Hiszpańsko-Polskiego”, t. 5: 2005, s. 7-14.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2007, godz. 18:42 - Marcin Paluch