W czwartek 26 stycznia 2017 roku nasz wydział gościł przedstawicieli Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, którzy poprowadzili kilkugodzinne szkolenie w zakresie korzystania z programów unijnych, zwłaszcza z zakresu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i programów ogólnokrajowych. Oferta była skierowana do NGOsów, lokalnych władz, biznesmenów i innych osób bądź podmiotów potencjalnie zainteresowanych partycypacją w niżej wymienionych programach.

 

Centrum Projektów Europejskich podlega Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju i realizuje zadania powierzone przez niego w zakresie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz innych zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Więcej szczegółów tutaj: https://bip.cpe.gov.pl/59,przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje.

 

 

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017, godz. 00:07 - Rafał Podleśny