29.04.13

Małgorzata Puchalska-Wasyl otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym" (DEC-2012/07/B/HS6/02348).

Gratulujemy!

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2013, godz. 11:47 - Wacław Bąk