09.11.13

Małgorzata Sobol-Kwapińska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt.  "Perspektywa temporalna a odczuwanie bólu pooperacyjnego i strategie radzenia sobie z nim", nr. 133 204.

Gratulujemy!

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2013, godz. 20:03 - Wacław Bąk