Z  przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu otrzymali granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

 

dr Dawid Rajmund Soszyński, Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych.

 

Dr Wiktor Razmus będzie realizował działanie naukowe Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe ”.

 

Dr Andrzej Szabaciuk będzie realizował działanie naukowe „Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo - wyjazd badawczy 

Dr Małgorzata Łysiak będzie realizowała działanie naukowe „Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. ”

 

Dr Paweł Stróżak będzie realizował działanie naukowe „Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. ”

 

Dr Anna Głowa będzie realizować działanie naukowe Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”.

 

Dr Anna Pytlak będzie realizować działanie naukowe „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

 

 

Dwóch naukowców z KUL ks. dr Adam Kubiś i dr Paweł Panas otrzymało na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2. W obu przypadkach dofinansowanie dotyczy kwerend naukowych.

 

dr Ilona Sadok otrzymała dofinasowanie na realizacje działania naukowego  "Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)"

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019, godz. 11:18 - Barbara Lendzion-Tokarska