9 lutego 2022 r.

Szanowny Panie Dziekanie,

uprzejmie proszę przyjąć serdeczne gratulacje dla całej wspólnoty Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jakie w imieniu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu pozwalam sobie przesłać w okazji nadania przez nasz uniwersytet tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu. 

Podziwiany na naszym uniwersytecie od wielu lat mistrz nauk filologicznych, Profesor Henryk Podbielski jest wspaniałym reprezentantem szanowanej przez nas społeczności Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ogromnie się cieszymy, że stał się od dnia 7 lutego 2022 r. również członkiem naszej społeczności akademickiej jako doktor honorowy. Dwudniowy pobyt Profesora na naszym uniwersytecie był dla nas wspaniałym świętem akademickim, cieszyliśmy się z rozmów z Panem Profesorem i reprezentującym JM Rektora KUL profesorem Krzysztofem Nareckim oraz pozostałymi członkami zaprzyjaźnionej delegacji.

Mamy przekonanie, że nasze środowiska połączyły jeszcze mocniej niż dotąd szacunek dla mistrzów akademickich, miłość do nauki oraz przywiązanie do dobra, piękna, wolności i wzniosłości jako podstaw demokracji, o których pouczają mądrzy uczeni dawnych wieków, których pisma przekłada i wspaniale komentuje nasz doktor honorowy Profesor Henryk Podbielski.Z wyrazami najwyższego szacunku

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2022, godz. 10:17 - Joanna Wiatr