Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2008

 

 

3 grudnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Szeleszczuka, pt. Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym. Promotor: dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB; dr hab. Lech Paprzycki, prof. WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

 

5 grudnia 2008 r. - odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

mgr Doroty Majcher, pt. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym. Promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski. Recenzenci: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL; dr hab. Janusz Stankiewicz (UwB);

mgr Moniki Piłat, pt. Odpowiedzialność władzy ustawodawczej za stanowienie ustawy w świetle art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Promotor: prof. dr hab. Mirosław Granat (UKSW). Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. UŁ.

 

8 grudnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Gawłowskiej-Stępień, pt. Status prawny pacjenta. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch. Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Witczak (KUL); dr hab. Stanisław Stadniczeńko, prof. UO. 

 

9 grudnia 2008 r. - odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marty Greszaty. Rozprawa habilitacyjna pt. Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa.

  

9 grudnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Buciora, pt. Wypowiedzenie umowy agencyjnej. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski. Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Cioch; prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska (UMCS).

 

10 grudnia 2008 r. - bp dr Artur Miziński wygłosił referat Prawo wiernego do obrony w procesie kanonicznym na posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie.

 

10 grudnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Walczuka, pt. Wolność wypowiedzi w konstytucyjnych systemach praw człowieka Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej. Promotor: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski; dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. UŁ; prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (UMK).

 

15 grudnia 2008 r. - podczas trzeciej konferencji z cyklu Rodzina w prawie, która odbyła się na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, referaty wygłosili: bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, Elementy konstytutywne pojęcia rodziny; dr Marta Greszata, Kanoniczne domniemanie prawne za ważnością małżeństwa jako przejaw troski o rodzinę.

 

16 grudnia 2008 r. - o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił wykład Libertad religiosa en Polonia, Eslovaquia, Republica Checa dla studentów i pracowników Instytutu Prawa Kanonicznego - Instituto de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia (Hiszpania).

 

17 grudnia 2008 r. - o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił wykłady pt. Derecho eclesiástico polaco y los paises vecinos dla studentów II i III cyklu prawa - CEU - Universidad Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas, Alfara del Patriarca - Valencia (Hiszpania).

 

18 grudnia 2008 r. - o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił wykład pt. Política y Religión dla studentów V roku dziennikarstwa - CEU - Universidad Cardenal Herrera, Alfara del Patriarca - Valencia (Hiszpania).

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2009, godz. 00:58 - Monika Wójcik