GRUDZIEŃ 2009

 

   

1 grudnia

Instytut Teologii Moralnej KUL zorganizował sympozjum pt. „Wolność odzyskana? 20 lat przemian w Polsce (1989-2009). Przesłanie moralne Kościoła”.

   

2-3 grudnia

Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Instytutu Historii Sztuki zorganizowała dwudniową sesję naukową poświęconą kulturze wizualnej Niemiec XVIII-XX wieku.

   

3-4 grudnia

odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-polonistyka 2” zorganizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
 

3-4 grudnia

Otrzęsiny studentów I roku filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej.

     

4 grudnia

Katedra Teorii Kultury i Sztuki oraz Instytut Kulturoznawstwa KUL zorganizowali konferencję naukową „Sztuka w kulturze współczesnej”.

     

4-5 grudnia

Międzynarodową Konferencją Naukową poświęconą 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy, pt. „Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje” zainaugurowało działalność Centrum „UCRAINICUM” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Dag Hartelius, Ambasador Szwecji w RP i Oleksandr Motsyk, Ambasador Ukrainy RP.

     

4-5 grudnia

Koło Naukowe Teologów KUL obchodziło 90-lecie działalności. Pierwszego dnia uroczystej Eucharystii przewodniczył bp prof. Andrzej Czaja, następnie odbyło się spotkanie jubileuszowe obecnych i byłych członków KNT. Drugi dzień poświęcony został sesji naukowej: „Powiedz, co myślisz o Kościele, Benedykcie? Wybrane aspekty teologii papieża Benedykta XVI”, współorganizowanej przez Katedrę Pneumatologii i Eklezjologii Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL.

   

7 grudnia

odbyło się I Legal Forum zorganizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

8 grudnia

odbyły się uroczystości uniwersyteckie w związku z 91. rocznicą powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: msza św. pod przewodnictwem JE abp J. Życińskiego i poświęcenie nowego kompleksu dydaktycznego przy Drodze Męczenników Majdanka;


 

8 grudnia

uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL Panu Franciszkowi Chwalewskiemu, długoletniemu pracownikowi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; promocje doktorskie i nominacje profesorskie.

Z okazji 91. rocznicy powstania KUL w Bibliotece Uniwersyteckiej została zorganizowana wystawa pt. „Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

8 grudnia

Promocje doktorskie i nominacje profesorskie 

 

 

8-9 grudnia

odbyły się XXVII Dni Praw Człowieka pt. „Godność człowieka – Prawa człowieka – Krzyż. W kręgu koncepcji Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka (1933-2009)”, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL.

   

9 grudnia

Katedra Metodologii Filozofii KUL zorganizowała interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Wiele twarzy republikanizmu – dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności”.

     

10 grudnia

Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (odział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zorganizowali XII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. „Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka”.

     

10 grudnia

Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem uroczystości wręczenia nagród i dyplomów laureatom i finalistom VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego. Nagrody wręczył prof. Tomasz Pokrzywniak (UAM), przewodniczący Konferencji Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich.

Laureaci:

W dziedzinie literaturoznawstwa zwyciężyła Hanna Marciniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę „Formy doświadczenia poetyckiego w twórczości Juliana Przybosia” napisaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza. W zakresie językoznawstwa najlepsza okazała się praca Anny Lenartowicz: „Eklezjastes Hieronima z Wielunia (1522), transliteracja i transkrypcja, monografia języka”, napisana na seminarium prof. Danuty Bieńkowskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

     

11 grudnia

odbyło się III Forum Regionalistyczne „Spójność społeczno-gospodarcza regionów Unii Europejskiej”. Organizatorzy: Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

 

15-16 grudnia

Instytut Nauk o Rodzinie KUL oraz Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” zorganizowali konferencję pt. „Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie.

 

17 grudnia

społeczność akademicka KUL spotkała się na opłatku uniwersyteckim. W programie m.in.: występ Chóru KUL, Teatru ITP. oraz wspólne kolędowanie.