Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2012

 

 

4 grudnia 2012 r. – w Collegium Norvidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się V konferencja naukowa z cyklu Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości, pt. Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego KUL, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Joanna Misztal - Konecka, prof. KUL, pt. Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich; dr Edyta Gapska, pt. Upowszechnianie elektronicznej informacji o działalności sądów a społeczny obraz wymiaru sprawiedliwości; dr Piotr Telusiewicz, pt. Orzeczenia i pisma procesowe doręczane pozwanemu w EPU jako element kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie.       

 

 

17 grudnia 2012 r. – w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego, podczas której referaty wygłosili: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, pt. Konstytucja marcowa w poglądach Edwarda Dubanowicza; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej 1921 roku; dr Marzena Lipska-Toumi, pt. Wpływ rozwiązań zawartych w konstytucji kwietniowej 1935 r. na kształt konstytucji V republiki we Francji. Uroczystego otwarcia oraz zamknięcia konferencji dokonał ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013, godz. 06:44 - Sławomir Graboń