3 grudnia

 • Przyjął Jego Ekscelencję Arcybiskupa  Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego Obrządku Łacińskiego
 • Podpisał umowę pomiędzy KUL oraz Archidiecezją Lwowską i Instytutem Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie - Brzuchowicach, której przedmiotem jest wspólne prowadzenie studiów

5 grudnia

 • Przyjął Panią Marię Hetper, b. Prezesa oddziału TP KUL w Chicago

5-7 grudnia

 • Był Gościem Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

6 grudnia

 • Złożył wizytę Jego Ekscelencji Biskupowi Bydgoskiemu Janowi Tyrawie

7 grudnia

 • Złożył wizytę Jego Ekscelencji Biskupowi Toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu
 • Spotkał się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panem Piotrem Całbeckim
 • Spotkał się z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panią Ewą Mes

8 grudnia

 • Na Zamku Lubelskim wziął udział w Jubileuszu Pani Profesor Jadwigi Kuczyńskiej

9 grudnia

 • W Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w Lublinie wziął udział w święcie Patronalnym Kościoła oraz Jubileuszu 300-lecia utworzenia Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

10 grudnia

 • W Warszawie na Zamku Królewskim uczestniczył w III Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Spotkał się z Ministrem Jackiem Michałowskim, Szefem Kancelarii Prezydenta RP

11 grudnia

12 grudnia

 • Wygłosił słowo podziękowania w ramach uroczystego podsumowania IX Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Przewodniczył spotkaniu z przedstawicielami studentów

14 grudnia

 • Przyjął  Dr Emilię Żerel, Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie
 • Przyjął Prezydenta Stalowej Woli Pana Andrzeja Szlęzaka

17 grudnia

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

18 grudnia

20 grudnia

 • W Kurii Archidiecezji Lubelskiej wziął udział w spotkaniu z Metropolitą Lubelskim Abpem Stanisławem Budzikiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Spotkał się z rektorami lubelskich uniwersytetów publicznych

21 grudnia

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Przyjął Prezesa Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie Pana Wojciecha Bylickiego

24 grudnia

 • Wygłosił słowo i przewodniczył koncelebrze Mszy  św. Narodzenia Pańskiego - Pasterki sprawowanej w Kościele Akademickim KUL