2 grudnia

 • przewodniczył spotkaniu Władz Uczelni  ze społecznością akademicką

3 grudnia

 • wziął udział w konferencji prasowej w związku z koncertem Opus Magnum. KUL-owskie wieczory z muzyką, przygotowywanym we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, z okazji 95-lecia KUL
 • spotkał się z Szefem Lektoratu II Wydawnictwa C.H. Beck Panem Mec. Jakubem Jacyną
 •  gościł Biskupa Edwarda Frankowskiego wraz z delegacją Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli
 • spotkał się z Prezesem firmy SLAWEX Panią Małgorzata Sławińską-Gargol

4 grudnia

 • wziął udział w otwarciu wystawy „Ormianie semper fidelis”
 • wygłosił słowo na otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej z okazji 75 rocznicy śmierci Arcybiskupa Józefa Teodorowicza Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego i 95 rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • przewodniczył uroczystości wręczenia Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX Patriarsze Kościoła Ormiańskokatolickiego w Cylicji

5 grudnia

 • złożył wizytę Metropolicie Krakowskiemu Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi

6 grudnia

 • udzielił wywiadu rozgłośni internetowego Radia Wnet
 • spotkał się z przedstawicielami Akademickiego Związku Sportowego KUL w ramach projektu ŚNIADANIE Z REKTOREM
 • spotkał się z Rada Naukową Instytutu Historii Sztuki
 • gościł Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Panią Elżbietę Koźmalę
 • przyjął Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pana Wojciecha Żukowskiego oraz Starostę Powiatu Tomaszów Lubelski Pana Jana Kowalczyka
 • w związku z 95 rocznicą powstania KUL wziął udział w programie Gość radia eR
 • uczestniczył w koncercie Chóru KUL z okazji 95-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • w TVP Lublin był gościem programu Pytania Panoramy z okazji jubileuszu 95-lecia Uniwersytetu

8 grudnia

 • z okazji 95 rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię w Kościele Akademickim KUL
 • wziął udział w uroczystym koncercie Opus Magnum. KUL-owskie wieczory z muzyką, z okazji jubileuszu 95-lecia Uniwersytetu

9 grudnia

 • przewodniczył uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL przez Wojewodę Lubelskiego Panią Profesor Jolantę Szołno-Koguc
 • przyjął delegację z Memorial University of Newfoundland w składzie: dziekan Faculty of Business Administration prof. dr Wilf Zerbe i prof. dr John Stuart Durrant. W czasie spotkania podpisano Memorandum z Memorial University of Newfoundland
 • spotkał się z Zarządem, Komisja Rewizyjną oraz Radą Programową Fundacji Rozwoju KUL

10 grudnia

 • spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej Panią Minister Beatą Oczkowicz

11 grudnia

 • przez godzinę był dostępny dla społeczności akademickiej na czacie i odpowiadał na pytania internautów

12 grudnia

 • przewodniczył obradom Senatu

13 – 15 grudnia

 • na zaproszenie Ks. Stefana Ochalskiego SCh przebywał w Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii:
 • 14 grudnia - przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię w kościele St. Paul - Köln-Neustadt Sud.
 • 15 grudnia - wygłosił homilię i spotkał się z Polonią w kościele St. Marien - Köln Kalk. oraz przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię dla miejscowej wspólnoty polonijnej w kościele St. Paul -Köln-Neustadt Sud.

16 grudnia

 • na Uniwersytecie Warszawskim wziął udział w kolokwium habilitacyjnym  Doktora Jerzego Krzynówka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

17 grudnia

 • przewodniczył Uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego

18 grudnia

 • udzielił wywiadu dla TVP Lublin
 • spotkał się z Redaktorem Naczelnym Forum Akademickiego Panem Piotrem Kieracińskim
    

19 grudnia 2013 – 11 stycznia 2014

 • Na zaproszenie Ks. Przemysława Karasiuka, Prowincjała Księży Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii, przebywał w Australii

21 grudnia

 • Spotkał się z polskimi księżmi pracującymi wśród Polonii w Sydney.
 • Złożył oficjalną wizytę Jego Ekscelencji Pawłowi Milewskiemu Ambasadorowi RP w w Canberze w Australii.

21 grudnia

 • Nawiedził Sanktuarium Maryjne w Berima prowadzone przez ojców Paulinów i spotkał się z O. Markiem Dutkiewiczem OSPPE

22 grudnia

 • złożył wizytę Prowincjałowi Księży Chrystusowców Prowincji p.w. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii w Canberze Ks. Przemysławowi Karasiukowi
 • Wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej sprawowanej w Polskim Ośrodku Jana Pawła II w Canberze i spotkał się z miejscową Polonią

23 – 25 grudnia

 • Przebywał w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melburne)

24 grudnia

 • Przewodniczył liturgii i wygłosił homilię podczas Pasterki.

25 grudnia

 • W Uroczystość Bożego Narodzenia przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię.
 • W dowód uznania za wspieranie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - na ręce Ks. Prowincjała Przemysława Karasiuka - wręczył medal Signum Universitatis przyznany Księżom Chrystusowcom pracującym na terenie Australii i Nowej Zelandii

26 grudnia

 • Przewodniczył liturgii i wygłosił homilię w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Esendon (Melbourne).
 • W dowód uznania za wspieranie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wręczył medal Signum Universitatis Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Australii Ks. Wiesławowi Słowikowi SJ
 • Złożył wizytę Księżom Jezuitom w Richmond.
 • Złożył wizytę Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Endeavour Hills.

27 grudnia

 • Przebywał w Adelaide

28 grudnia

 • Przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w języku polskim i wygłosił homilię w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Unley
 • Złożył wizytę Księżom Zmartwychwstańcom pracującym w parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Ottoway
 • Przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w języku polskim i wygłosił homilię w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Unley
 • Spotkał się z miejscową Polonią.

30 grudnia

 • Wraz z Ks. Dr. Markiem Grygielem SChr - Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią - wziął udział w audycji radiowej w 5EBI 103.1fm

31 grudnia

 • Przebywał w Gold Coast