2 grudnia

 • Gościł Pana Profesora Jerzego Stępnia byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
 • Złożył wizytę Prezydentowi Miasta Lublin Panu Doktorowi Krzysztofowi Żukowi.

4 grudnia

 • W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wziął udział w spotkaniu Biznes Forum i Gali Lubelskiego Klubu Biznesu 2014.

5 grudnia

 • Przewodniczył spotkaniu władz Uniwersytetu z nauczycielami akademickimi.
 • W Teatrze Starym w Lublinie wziął udział w uroczystości 90-lecia urodzin Pana Profesora Jerzego Kłoczowskiego.

7 grudnia

 • Przewodniczył uroczystości podpisania umowy tworzącej Wschodnioeuropejską Sieć Uniwersytetów.

8 grudnia

 • Z okazji 96. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wziął udział we Mszy Świętej, sprawowanej w kościele akademickim KUL, której przewodniczył JE Kardynał Kurt Koch.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Złotego Listu JE Kardynałowi Kurtowi Kochowi Przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa JE Kardynałowi Francesco Coccopalmerio Przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką, organizowanego z okazji 96-rocznicy powstania KUL.

9 grudnia

 • Spotkał się z Panią Wiktorią Laskowską-Szczur Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz z Panią Wiktorią Arabską.
 • Przewodniczył uroczystości promocji doktorskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu.

10 grudnia

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z przedstawicielami Korporacji Studenckiej „Astrea Lublinensis”.
 • Spotkał się z przedstawicielami absolwentów KUL samorządowców w ramach Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości i Innowacji.
 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przyjął Księdza Profesora Jana Zimnego.
 • W dowód uznania za owocną współpracę oraz życzliwość okazywaną Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II wręczył Medal Signum Universitatis Panu Iwanowi Hrycakowi Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Lublinie.

11 grudnia

 • W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski wygłosił słowo na uroczystej promocji XX tomu Encyklopedii Katolickiej.

12 grudnia

 • Złożył wizytę Pani Profesor Elżbiecie Starosławskiej Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

13 grudnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie III Zjazdu Absolwentów KUL Samorządowców, organizowanego w ramach Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości i Innowacji.
 • Gościł Przewodniczącego Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II w Polsce Pana Macieja Bednarkiewicza z Małżonką.
 • Był gościem Gali Sukcesu organizowanej w ramach Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości i Innowacji.

14 grudnia

 • Złożył wizytę Prezydentowi Miasta Lublin Panu Doktorowi Krzysztofowi Żukowi.
 • Przewodniczył spotkaniu wigilijnemu dla Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina.

15 grudnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi.
 • Spotkał się z wolontariuszami „Szlachetnej Paczki”.
 • W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego brał udział w posiedzeniu Kapituły Lubelskiej Nagrody Naukowej.

17 grudnia

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu.
 • Przewodniczył Uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego.

18 grudnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • W Centrum Kultury w Lublinie wziął udział w - organizowanym przez Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie - spotkaniu z Prezydentem Ukrainy Piotrem Poroszenko.
 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym, organizowanym dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie.

19-31 grudnia

 • Przebywał w podróży służbowej w USA.

19-27 grudnia

 • Na zaproszenie Księdza Rafała Dyguły SChr. gościł w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles.

23 grudnia

 • Spotkał się z Panią Teresą Lezak Prezes Friends of KUL w Los Angeles.

24 grudnia

 • Uczestniczył w spotkaniu wigilijnym z polskimi studentami przebywającymi aktualnie w Los Angeles.

27-31 grudnia

 • Na zaproszenie Księdza Andrzeja Sałapaty SChr. odwiedził parafię świętego Brata Alberta Chmielowskiego w San Jose.

31 grudnia

 • Gościł w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston na zaproszenie Księdza Waldemara Matusiaka SChr.