1 grudnia

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym PZL-Świdnik Panem Krzysztofem Krystowskim.
 • Przyjął Pana Macieja Sobieraja Pracownika Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego.

2 grudnia

 • Spotkał się z przedstawicielami Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

3-7 grudnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej.

4 grudnia

 • Spotkał się z Rektorem i Prorektorami Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Dniepropietrowsku.

5 grudnia

 • Wziął udział w spotkaniu w Domu Polskim w Dnieprodzierżyńsku.
 • Wziął udział w spotkaniu w Domu Polskim w Dniepropietrowsku.

6 grudnia

 • Przewodniczył Mszy Świętej i spotkał się z przedstawicielami środowisk polskich Ukrainy.
 • Złożył wizytę Ojcom Kapucynom pracującym w Dniepropietrowsku.
 • Spotkał się z Prezesem Polskiego Towarzystwa Ognisko na Ukrainie Panem Antonim Janowskim.
 • Spotkał się z Panem Romanem Dyczkowskim z Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku.

8 grudnia

 • Na Placu Litewskim w Lublinie wziął udział w akcji zbierania podpisów pod petycją budowy pomnika Ks. Idziego Radziszewskiego.
 • Z okazji 97. rocznicy powstania KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza KUL Arcybiskupa Stanisława Budzika.
 • Złożył kwiaty i modlił się z przedstawicielami społeczności Uniwersyteckiej przy grobie Ks. Idziego Radziszewskiego.
 • Przewodniczył uroczystości otwarcia Centrum Transferu Wiedzy KUL.
 • Wziął udział w dyskusji panelowej na temat Uniwersytet dzisiaj: w Lublinie, w Polsce, w świecie.

9 grudnia

 • Spotkał się z Dyrektorem Oddziału ZUS w Lublinie Panem Piotrem Waszakiem.
 • Spotkał się z Dyrektorem Filharmonii Lubelskiej Panem Doktorem Janem Sękiem.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
 • Spotkał się z Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie Panią Teresą Księską-Falger.
 • Wraz z przedstawicielami „Szlachetnej Paczki” przygotował świąteczną paczkę dla potrzebujących.

10 grudnia

 • W Warszawie spotkał się z Prezesem firmy Baltmedia Panem Krzysztofem Grabowskim i Dyrektorem Redakcji Programów Katolickich TVP Księdzem Rafałem Sztejką.
 • Złożył wizytę Panu Profesorowi Wiesławowi Kamińskiemu.

11 grudnia

 • Spotkał się z Dyrektorem Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie Panem Płk. Zbigniewem Kędzierskim.
 • Podpisał umowę o współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
 • Spotkał się z Warszawskim Kołem Absolwentów KUL.

12 grudnia

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej za Dobroczyńców i Przyjaciół Uniwersytetu.
 • Wygłosił słowo na Gali Sukcesu organizowanej przez Uczelniany Samorząd Studentów i Studenckie Forum Business Centre Club.

14 grudnia

 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Doktorem Krzysztofem Żukiem.
 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością KUL.
 • Przyjął Pana Andrzeja Klesyka byłego Prezesa PZU.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Medalu Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki Członkom Legii Akademickiej KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

15 grudnia

 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
 • Przewodniczył Uroczystości Promocji Doktorskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu wigilijnemu dla Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina.
 • Przewodniczył Mszy Świętej w Żeńskim Domu Akademickim na Poczekajce z okazji spotkania świąteczno-opłatkowego.

16 grudnia

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z grupą studentów, którzy na Placu Litewskim w Lublinie uczestniczyli w akcji zbierania podpisów w sprawie budowy pomnika Ks. Idziego Radziszewskiego.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Andrzejem Zybertowiczem, społecznym doradcą Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu działań Uniwersytetu na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Spotkał się z Burmistrzem Urzędowa Panem Janem Woźniakiem.

17 grudnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył Uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego.

18 grudnia

 • Złożył wizytę Biskupowi Sandomierskiemu Jego Ekscelencji Krzysztofowi Nitkiewiczowi.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji przygotowywanych w związku z Jubileuszem 100-lecia KUL.

19 grudnia

 • Przyjął delegację z Yangtze Normal University z Chongqing, Chiny.
 • Przewodniczył uroczystości otwarcia Centrum Polsko-Chińskiego na KUL.

21 grudnia

 • Złożył wizytę Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin Panu Piotrowi Kowalczykowi i złożył wniosek w sprawie budowy pomnika Ks. Idziego Radziszewskiego do Rady Miasta.
 • Spotkał się z przedstawicielami firmy Red Ocean.
 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym Legii Akademickiej KUL.

22 grudnia

 • Wziął udział w nagraniu życzeń dla lubelskich mediów.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie promocji nagrody imienia Anieli hrabiny Potulickiej.
 • W TVP Lublin wziął udział w programie Pytania Panoramy.

23 grudnia

 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym kapłanów z Metropolitą Lubelskim Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem.

24 grudnia

 • Wziął udział w programie Gość Radia eR.
 • Wygłosił słowo i przewodniczył Pasterce sprawowanej w Kościele Akademickim KUL.

26 grudnia

 • Wygłosił słowo i przewodniczył Mszy świętej radiowej sprawowanej w intencji Przyjaciół i Darczyńców KUL w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.