Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2015

 

 

 

2 grudnia 2015 r. – dr Joanna Studzińska wygłosiła referat, pt. Arbitraż i mediacja w orzecznictwie Sądu Najwyższego, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie i Kołem Naukowym Prawa i Postępowania Cywilnego Lege Artis.

 

 

8 grudnia 2015 r. – dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa KUL, został powołany przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło na stanowisko Wojewody Lubelskiego.

 

 

9 grudnia 2015 r. – w Stalowej Woli odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Oblicza ojcostwa: wczoraj – dziś - jutro, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Fundację CAMPUS w Stalowej Woli oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe ,,Nowoczesne Kształcenie" Studentów KUL w Stalowej Woli. Podczas konferencji referat pt. Regulacje prawne dotyczące nazwiska po ojcu, wygłosiła mgr Olga Nowak.  

 

 

11 grudnia 2015 r. – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkolnictwie wyższym, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UMCS oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL oraz dr Jerzy Parchomiuk, pt. Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego; mgr Szymon Niewada, pt. Zasada prawdy materialnej (obiektywnej) w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich i studentów; mgr Łukasz Jurek, pt. Kilka uwag na temat możliwości przedłużenia okresu studiów doktoranckich; mgr Konrad Kozioł, pt. Przypadki utraty statusu doktoranta w świetle obowiązującego prawa; dr Maciej Gapski, pt. Tok instancji w sprawach dotyczących stypendiów studenckich; dr hab. Rafał Biskup, pt. Hybryda czy zwyczajne postępowanie administracyjne, czyli słów kilka o wadach i zaletach rozwiązań procesowych w tzw. decyzjach stypendialnych; dr Małgorzta Ganczar, pt. Uzasadnienie decyzji stypendialnej-problemy praktyczne; mgr Kamil Mania, pt. Wpływ zasad ogólnych na postępowanie w sprawach przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; mgr Mateusz Mąkosa, pt. Pojawienie się nowych okoliczności w sytuacji materialnej doktoranta a wznowienie postępowania administracyjnego.

 

 

16-17 grudnia 2015 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się regionalna konferencja naukowa, pt. Dni Kryminalistyki, zorganizowana po raz pierwszy przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin. Podczas konferencji referat, pt. Harmonizacja opiniowania biegłych w Polsce i UE, wygłosiła dr Joanna Dzierżanowska.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2016, godz. 09:33 - Sławomir Graboń