1 grudnia

 • Spotkał się z Panią Dorotą Janiszewską-Jakubiak Zastępcą Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Spotkał się z Ks. Dr. Cezarym Kostro, Rektorem kościoła pw. Wszystkich Świętych na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

2 grudnia

 • W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie spotkał się z Sekretarzem Stanu Panem Prof. Aleksandrem Bobko.

5 grudnia

 • Przewodniczył spotkaniu Władz Uczelni z Pracownikami.
 • Spotkał się z Panem Prof. Janem Komorowskim.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Uczestniczył w posiedzeniu Katedry Prawa Rzymskiego KUL.

6 grudnia

 • Spotkał się z Panem Grzegorzem Linkowskim.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie konferencji: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”.

7 grudnia

 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego.

8 grudnia

 • Przewodniczył uroczystości nadania tytułu Deo et Patriae Deditus Pani Prof. Alicji Grześkowiak.
 • Spotkał się z Prezydentem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Panem Romanem Czakowskim.
 • Złożył kwiaty na grobie Ks. Idziego Radziszewskiego z okazji 98. rocznicy powstania KUL.
 • Spotkał się z Panem Marcinem Krzysztofikiem p.o. Naczelnika Oddziału Archiwum IPN Lublin.
 • Wraz z Wolontariuszami akcji „Szlachetna Paczka” przygotował świąteczną paczkę dla potrzebujących.
 • W Filharmonii Lubelskiej wziął udział w Biznes Forum i Gali Lubelskiego Klubu Biznesu.
 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się ze stypendystami Towarzystwa Przyjaciół KUL i studentami zaangażowanymi w działalność na rzecz Uniwersytetu.
 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Stalowa Wola Panem Lucjuszem Nadbereżnym.

11 grudnia

 • Wygłosił słowo podczas koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką.

12 grudnia

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

13 grudnia

 • Spotkał się z Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków Panem Dr. Dariuszem Kopciowskim.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Waldemarem Paruchem.
 • Wziął udział w posiedzeniu Kapituły Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta.

14 grudnia

 • Spotkał się z Panem Doktorem Markiem Kulikowskim.

14-18 grudnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Gruzji.

15 grudnia

 • W Tbilisi spotkał się z Jego Ekscelencją Biskupem Giuseppe Pasotto Administratorem Apostolskim Kaukazu dla obrządku łacińskiego oraz Ks. Gabriele Bragantinim.

16 grudnia

 • Spotkał się z Panem Profesorem Vają Vardidze Rektorem Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi.
 • W Kutaisi spotkał się z kapłanami ze Zgromadzenia Stygmatynów oraz z Siostrami ze Zgromadzenia Małych Córek Świętego Józefa, którzy prowadzą Dzienne Centrum dla Dzieci i Młodzieży.
 • W Kutaisi odwiedził Dzienne Centrum dla Dzieci i Młodzieży – placówkę wspierającą dzieci i młodzież, objętą Patronatem KUL.

19 grudnia

 • Spotkał się z Panią architekt Marią Balawejder-Kantor, Przewodniczącą Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.
 • Spotkał się z Panem mec. Andrzejem Mierzwą.
 • Przewodniczył posiedzeniu dotyczącemu organizacji przestrzeni w kampusach KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

20 grudnia

 • Spotkał się z Panią Dr Emilią Żerel Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.
 • Przewodniczył uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego.

21 grudnia

 • Spotkał się z Panem Adamem Góralem Prezesem Zarządu Asseco Poland S.A
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Deutsche Bank Polska oraz Country Manager Grupy Deutsche Bank w Polsce Panem Prof. Krzysztofem Kalickim.

22 grudnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów KUL w sprawie finansowania studiów doktoranckich.
 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawach Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Gościł Ich Magnificencje Rektorów Uczelni Publicznych Lublina oraz przedstawicieli Towarzystw Naukowych.

23 grudnia

 • Spotkał się z Państwem Julią i Piotrem Jakuckimi.
 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym kapłanów z Metropolitą Lubelskim Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem.

24 grudnia

 • Przewodniczył Pasterce w kościele akademickim KUL i wygłosił homilię.