4 grudnia

 • Spotkał się z władzami Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie: Panem Rektorem prof. Mirosławem Jaroszem, Panem Prorektorem dr. Michałem Jarmułem oraz Panią Kanclerz Teresą Bogacką.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

5 grudnia

 • Spotkał się z Panem Robertem Głowackim Prezesem Zarządu Targów Lublin S.A.
 • Złożył wizytę Panu Krzysztofowi Żukowi Prezydentowi Miasta Lublin.
 • Spotkał się z Panem Markiem Krajewskim, pisarzem i filologiem klasycznym.
 • Wziął udział w wieczorze autorskim Pana Marka Krajewskiego, zorganizowanym w ramach KULowskich Spotkań Literackich.

6 grudnia

 • Podczas Gali Jubileuszowej 15-lecia dialogu społecznego w województwie lubelskim wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Istota dialogu w różnych dziedzinach życia społecznego".

7 grudnia

 • Przewodniczył spotkaniu władz rektorskich z władzami dziekańskimi wydziałów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie obchodów jubileuszu 100-lecia KUL.

8 grudnia

 • W dniu 99. rocznicy powstania KUL udzielił wywiadu dla Radia Lublin.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia pracownikom KUL odznaczeń państwowych i nagród resortowych, a także medali przyznanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz przez Prezydenta Miasta Lublin.
 • Spotkał się z Panią Minister Anną Anders, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Doradcą Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Medalu „Signum Universitatis” Pani prof. Marcie Lempart-Geratowskiej, Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

10 grudnia

 • Wygłosił słowo podczas koncertu z cyklu OPUS MAGNUM KULowskie wieczory z muzyką.

11 grudnia

 • Udzielił wywiadu do programu „Login: Nauka”, realizowanego przez TVP Lublin.
 • Przewodniczył uroczystości otwarcia nowych obiektów sportowych KUL na Poczekajce.
 • Spotkał się z Abp. Stanisławem Budzikiem, Metropolitą Lubelskim, Wielkim Kanclerzem KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

12 grudnia

 • Spotkał się z Panem Janem Karwańskim, Dyrektorem Regionu Bankowości Detalicznej PKO BP.
 • Wziął udział w spotkaniu świątecznym z kierownikami agend administracyjnych KUL.
 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy św. pogrzebowej śp. prof. Jerzego Kłoczowskiego.

13 grudnia

 • Wziął udział w spotkaniu ze studentami współpracującymi z Działem Komunikacji.

14 grudnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Uczestniczył w spotkaniu świątecznym Banku Pekao S.A., Region Południowo-Wschodni.

16-17 grudnia

 • Przebywał w Fundacji Potulickiej w Wojnowie.

17 grudnia

 • Spotkał się Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Panem prof. Tomaszem Topolińskim.

18 grudnia

 • Złożył wizytę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i spotkał się z Komendantem-Rektorem tej szkoły Panem Inspektorem Dr. Markiem Fałdowskim.

19 grudnia

 • Spotkał się z Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków Panem Dr. Dariuszem Kopciowskim.
 • Przewodniczył uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego.

20 grudnia

 • Spotkał się z Dyrektorami szkół średnich, współpracujących z KUL-em.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie inwestycji.
 • Udzielił wywiadu dla Radia Lublin.
 • Spotkał się z Panem Prof. W. Julianem Korab-Karpowiczem, wykładowcą Uniwersytetu Zayed w Dubaju.
 • Przyjął Pana Arkadiusza Jaworowskiego Prezesa Firmy

21 grudnia

 • Spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim.
 • Przyjął Pana Jacka Rasia, Prezesa Galerii Orkana Sp. z o.o.
 • Wziął udział w spotkaniu świątecznym duchowieństwa z Księżmi Biskupami Archidiecezji Lubelskiej.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem i Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Panem Leszkiem Żelaznym w sprawie utworzenia laboratorium referencyjnego.
 • Przewodniczył spotkaniu świątecznemu dla Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina.

24 grudnia

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Pasterce i wygłosił homilię.

26 grudnia

 • W Bazylice św. Krzyża w Warszawie wygłosił homilię i przewodniczył Mszy św., transmitowanej przez Polskie Radio Program I.