1 grudnia

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu "Opus Magnum". Kulowskie wieczory z muzyką, zorganizowanego z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Wręczył Medal Signum Universitatis Pani Dr Teresie Księskiej-Falger.

3 grudnia

 • Spotkał się z uczestnikami seminarium naukowego pt. "Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji": Panią Prof. Małgorzatą Zaleską, Panem Prof. Jerzym Żyżyńskim, Panem Prof. Janem Koleśnikiem, Panem Prof. Janem Bednarczykiem, Panem Dr. Jerzym Kropiwnickim, Panią Dr. Iloną Skibińską-Fabrowską, Panem Dr. Krzysztofem Markowskim, Panem Władysławem Łagodzińskim.
 • Spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Zielińskim, Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski Panem Wojciechem Żukowskim, Starostą Powiatu Tomaszów Lubelski Panem Henrykiem Karwanem.
 • Przewodniczył uroczystości nadania sali CTW-113 imienia Prof. Ignacego Czumy.

4 grudnia

 • Wziął udział w Gali Lubelskiego Klubu Biznesu i BIZNESFORUM Export-Import-Kooperacja.
 • Przewodniczył uroczystości poświęcenia nowego krzyża jubileuszowego przed kościołem akademickim KUL, upamiętniającego Jubileusz 100-lcia Uniwersytetu.

5 grudnia

 • Spotkał się z delegacją Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

6 grudnia

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył obradom Komisji ds. Wdrożenia Ustawy 2.0.
 • Otworzył konferencję zorganizowaną z okazji 100-lecia Katedry Prawa Rzymskiego KUL.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL Panu Prof. Markowi Kuryłowiczowi.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL zasłużonym pracownikom Wydziału Nauk Społecznych KUL.

7 grudnia

 • Z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL wziął udział w programie „Gość Radia Lublin”.
 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji "Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat Prawa Kanonicznego w KUL”.

8 grudnia

 • W kościele akademickim KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej z okazji 101. inauguracji roku akademickiego.
 • Z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL przewodniczył uroczystemu posiedzeniu Senatu.
 • Złożył kwiaty na grobie Ks. Idziego Radziszewskiego, Założyciela i pierwszego Rektora KUL.
 • Przewodniczył uroczystości odsłonięcia pomnika Księdza Idziego Radziszewskiego.

9 grudnia

 • Spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie wernisażu Wystawy Barokowych Rzeźb Ołtarzowych na KUL.

10 grudnia

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie odbywającej się na KUL konferencji "Kultura i tożsamość - Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości".
 • Wygłosił słowo w związku z prezentacją znaczka Poczty Polskiej S.A., przygotowanego z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Wziął udział w briefingu prasowym odbywającym się w ramach konferencji „Kultura i tożsamość - Polonia Restituta”.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL O. Marianowi Waligórze, Przeorowi Jasnej Góry.
 • Poprowadził rozważanie w czasie Apelu Jasnogórskiego.

11 grudnia

 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL zasłużonym pracownikom Wydziału Teologii.
 • Spotkał się z Panem Prof. Januszem Tanasiem z Australian Catholic University.
 • Spotkał się z Panem Prof. Janem Pomorskim.
 • Spotkał się z O. Prof. Andrzejem Wodką CSsR, Prezesem Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych.
 • Wziął udział w posiedzeniu Kapituły Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Edmunda Prosta.

12 grudnia

 • Otworzył wystawę "Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL".
 • Spotkał się z Panem Ministrem Sebastianem Skuzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

13 grudnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL zasłużonym pracownikom administracji.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich ze społecznością KUL.
 • Podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości.

14 stycznia

 • W siedzibie Senatu RP wygłosił słowo na otwarcie wystawy „KUL Uniwersytetem Niepodległej Polski 1918-2018” przygotowanej z okazji 100-lecia Uniwersytetu.

14-17 grudnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Londynie.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL Ks. Dr. Prałatowi Władysławowi Wyszowadzkiemu, Proboszczowi Parafii Chrystusa Króla w Polskiej Misji Katolickiej w Londynie Balham.

18 grudnia

 • Przewodniczył uroczystości wręczenia stypendiów fundowanych przez Fundację im. Wacława i Ireny Ungar.
 • Spotkał się z Panem Płk Andrzejem Skibą, Komendantem-Dyrektorem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Medali KEN pracownikom Uniwersytetu.
 • Przewodniczył uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego.
 • Wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL zasłużonym pracownikom Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

19 grudnia

 • Spotkał się z Dyrektorami Szkół współpracujących z Uniwersytetem.
 • Spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.

20 grudnia

 • Przewodniczył posiedzeniu Komisji ds. Wdrożenia Ustawy 2.0.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie planu inwestycji na 2019 rok.

21 grudnia

 • W Kaniach k. Warszawy spotkał się pracownikami Ośrodka Rekolekcyjnego im. św. Jana Pawła II założonego przez Ks. Antoniego Słomkowskiego.
 • W Ołtarzewie modlił się i złożył kwiaty na grobie Ks. Antoniego Słomkowskiego, Rektora KUL w latach 1944-1951.

22 grudnia

 • Spotkał się z Panią Agnieszką Zadurą Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

24 grudnia

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Pasterce.

26 grudnia

 • W kościele akademickim KUL wygłosił słowo i przewodniczył Mszy św. transmitowanej przez TVP Lublin, sprawowanej w intencji wspólnoty akademickiej oraz Darczyńców Uniwersytetu.