DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

grudzień 2018 r.

 

 

 

4-5 grudnia 2018 r. – w Rzeszowie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna pt. Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów. Podczas konferencji referat wygłosił dr hab. Filip Ciepły pt. Przymusowe leczenie uzależnień - ocena prawna.

 

7 grudnia 2018 r. – dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wygłosiła referat pt. Stwierdzenie oczywistego naruszenia prawa przez komornika sądowego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Komornicy sądowi i koszty egzekucji. Nowe rozwiązania prawa, zorganizowanej w Krakowie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Radę Izby Komorniczej w Krakowie oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

 

7 grudnia 2018 r. – podczas lokalnej Konferencji Naukowej pt. Sto lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zorganizowanej w Lublinie przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Instytut Prawa Kanonicznego referat wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL pt. Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie.

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 11:36 - Adam Jankowski