3 grudnia

 • Spotkał się z Zarządem Asseco Data Systems: Prezesem Panem Andrzejem Dopierałą, Wiceprezesem Panem Danielem Lalą oraz z Doradcą Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A. Panem Profesorem Antonim Magdoniem.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu działalności Zespołu Pieśni i Tańca KUL.
 • Spotkał się z Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Lublin Panem Piotrem Waszakiem.

4 grudnia

 • Spotkał się z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP Panem Ministrem Pawłem Muchą.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

5 grudnia

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami Wydziałów.
 • Wziął udział w świątecznym wydaniu Studia KUL.

6 grudnia

 • Spotkał się z przedstawicielami Zarządu PZU SA.
 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Januszem Mariańskim Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wziął udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Budżetowej.
 • Spotkał się z kolekcjonerem dzieł sztuki Panem Krzysztofem Musiałem. Wygłosił słowo na wernisażu wystawy "Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiala. Przeciwne kierunki”.

8 grudnia

 • Przewodniczył ceremonii odsłonięcia tablicy upamiętniającej Księdza Profesora Józefa de Smeta.
 • W rocznicę powstania Uniwersytetu modlił się przy grobie Założyciela.
 • Wygłosił słowo na otwarcie Uniwersyteckiego Radia KUL.

9 grudnia

 • Spotkał się z Prezesem Związku Banków Polskich Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem.
 • Gościł Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce Jego Ekscelencję Pana Mahmoud Khalifa.

10 grudnia

 • Spotkał się z Miejskim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Lublinie Panem Doktorem Hubertem Mącikiem.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Uczelni ze społecznością akademicką.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Tadeuszem Sakowiczem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

11 grudnia

 • W ramach Projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wygłosił słowo na otwarcie sympozjum: Sługa Boży Ksiądz Wincenty Granat Rektor KUL w 40. rocznicę śmierci.

12 grudnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Gościł Ambasadora Peru w Polsce Jego Ekscelencję Alberto Salas Barahona.

13 grudnia

 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotkał się z Dyrektorami Szkół objętych patronatem KUL.
 • Spotkał się z Biskupem Sandomierskim Jego Ekscelencją Krzysztofem Nitkiewiczem.

13-14 grudnia

 • Przebywał z wizytą w Fundacji Potulickiej w Wojnowie.

14 grudnia

 • Spotkał się z Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Panem Tomaszem Topolińskim.

15 grudnia

 • Wygłosił słowo na wernisażu wystawy "Sztuka wędrująca. Zbiory Muzeum KUL" w Dobrzycy.

17 grudnia

 • Przewodniczył spotkanie Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom KUL.
 • Spotkał się z Panem Wojewodą Lechem Sprawką.
 • Przewodniczył Uroczystości Opłatka Uniwersyteckiego.

18 grudnia

 • Wręczył dyplomy stypendystom Laureatom stypendiów fundowanych.
 • Spotkał się z Panem Doktorem Bogusławem Wróblewskim Redaktorem Kwartalnika „Akcent”.
 • Podpisał umowę z TVP Lublin dotyczącą produkcji filmu dokumentalnego o KUL.

19 grudnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Laboratorium Innowacji.
 • Spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Jarosławem Stawiarskim.

20 grudnia

 • Spotkał się z Panią Martą Wróbel doradcą z zakresu filantropii i pozyskiwania funduszy.
 • Udzielił wywiadu dla Uniwersyteckiego Radia KUL.

23 grudnia

 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa Panem Ministrem Arturem Soboniem i z Panem Senatorem Grzegorzem Czelejem.
 • Spotkał się z Panią Hanną Wasiak.
 • Wziął udział w rozmowie dla TVP3 Lublin.
 • W Domu Arcybiskupów Lubelskich wziął udział w świątecznym spotkaniu dla kapłanów.

24 grudnia

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię i przewodniczył Pasterce.

26 grudnia

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył transmitowanej przez TVP Lublin Mszy Świętej i wygłosił homilię.