Wersja elektroniczna informatora nt. podwójnych dyplomów polsko-francuskich znajduje się tutaj: catalogue_DD_POLONAIS_Version_finale.pdf