W dniu 29 czerwca 2021 r., z zachowaniem wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, na Wydziale Nauk Społecznych KUL odbyło się wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym oraz doktorom.

 

Dyplom magisterski, po trzydziestu sześciu latach od ukończenia studiów, odebrał Pan Władysław Zieliński, który w tym roku skończył 91 lat.

 

Uroczystość odbyła się w obecności s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL, Prorektor ds. nauki i kadr, dr. hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr. hab. Grzegorza Adamczyka, prof. KUL, Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych, dr. hab. Wacława Bąka, Dyrektora Instytutu Psychologii oraz dr. hab. Piotra Magiera, Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

 

Z rąk Siostry Prorektor dyplomy habilitacyjne odebrali:

- dr hab. Monika Adamczyk

- ks. dr hab. Maciej Hułas

- dr hab. Damian Grabowski

- dr hab. Paweł Kurtek

- dr hab. Beata Mirucka

 

Dyplomy doktorskie odebrali:

Pedagogika:

1. Janowicz Alicja

2. Jędruszczak Elżbieta

3. Kotala Michał

4. Krynicka Elżbieta

5. Mróz Aneta

6. Romaniec Monika

7. Szlachta Ewelina

8. Świtek Ewa

9. Wierzbicki Konrad

Psychologia

1. Falewicz Adam ks.

2. Juza Szymon

3. Kajka Natalia

4. Kokodyńska Katarzyna

5. Kolańska Magdalena

6. Krzysztofik Karolina

7. Sudoł Agnieszka

8. Maniszewska Ilona

9. Patynowska Ewelina

10. Pietruszka Rafał ks.

11. Wac Katarzyna

Nauki socjologiczne

1. Frączek Katarzyna

2. Kalisz Michał

3. Rudzki Mariusz

3. Kubas Dominik

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021, godz. 09:07 - Grzegorz Tutak